Foto: Mostphotos Vitkindad gås – en vanlig syn på slätterna i Skåne, medan kanadagåsen har gått tillbaka på grund av jakt.

Mårten – Skåne firar med nyskjuten vildgås

Kanadagåsen är på tillbakagång på grund av intensifierad jakt. Men stammarna av vitkindad gås och grågås växer och arterna är också numera de vanligaste i Sverige.

9 vilda gåsarter i Sverige

  • I Sverige finns vitkindad gås, grågås, sädgås, kanadagås, bläsgås, spetsbergsgås, prutgås, fjällgås och rödhalsad gås
  • Gåsjakten bygger på frivillig rapportering, det är svårt att ta fram exakta siffror angående antal skjutna fåglar.
  • För grågås är det allmän jakt under höst och vinter och skyddsjakt året om för att skydda grödor. Omkring 30 000 gäss skjuts per år.
  • För vitkindad gås gäller enbart skyddsjakt.
  • Under 2022 betalades 15,4 miljoner i ersättning för betesskador.
  • Speciellt kritiska är betesskador som uppstår under våren, för dem har växterna svårt att kompensera.

Källa: Naturvårdsverket

Den 10 november är det dags för Mårten gås – en högtid som firas intensivt med gåsmiddag och svartsoppa i Skåne.

Ökar stadigt

Sedan 1990-talet har antalet vilda gäss i Sverige femfaldigats, skriver Naturvårdsverket på sin webbplats – numera uppgår de till över 500 000 individer.

I dagsläget finns det nio etablerade vilda gåsarter i landet. Vanligaste är den vitkindade gåsen, som beräknas till närmare 290 000 individer. Därefter följer grågåsen, som även den stadigt ökar i antal och nu ligger på närmare 250 000.

Ett problem

Nedåtgående är bläsgåsen och kanadagåsen.

Den senare har länge setts som ett problem och stammen var störs runt 2010 med omkring 40 000 fåglar, men i dag är den i det närmaste halverad på grund av jakt.