Det finns oerhört många björnar i Gävleborg. Det skulle behövas licensjakt på 148 björnar i länet i augusti för att nå ner till förvaltningsmålet, konstaterar Ingemar Alin, länets JRF-bas.
Foto: Johan Boström/Shutterstock Det finns oerhört många björnar i Gävleborg. Det skulle behövas licensjakt på 148 björnar i länet i augusti för att nå ner till förvaltningsmålet, konstaterar Ingemar Alin, länets JRF-bas.

Massiv björnjakt krävs i Gävleborg

Förvaltningsmålet har passerats med cirka 150 björnar

Inventeringen med hjälp av björnspillning visar att det finns cirka 500 björnar i Gävleborg. Förvaltningsmålet är 360 björnar. Det innebär att förra årets licensjakt på 30 björnar skulle behöva höjas till 50 bara för att skjuta bort tillväxten.
– Det finns oerhört många björnar i länet. Egentligen skulle det behöva skjutas 148 björnar, säger Ingemar Alin, länets JRF-bas.

Länsstyrelsen i Gävleborg har ännu inte tillkännagivet hur stor årets licensjakt på björn blir i augusti.
Men idag publicerades resultatet av den insamling av björnspillning som gjordes under hösten 2017.
För Gävleborgs län analyserades 1 325 spillningsprov, som beräknas motsvara 508 individer.
”Ett antal av dessa individer delas dock med intilliggande län, vilket innebär att Gävleborg totalt sett förvaltar något färre individer än 508 inom länet”, skriver länsstyrelsen.
Enligt den förvaltningsplan som fastställdes 2017 för de stora rovdjuren i Gävleborg ska det finnas minst 250 björnar i länet. Målet för förvaltningen är 360 björnar. Spillningsinventeringen visar därmed att målet passerats med 40 procent.

23 björnar sköts på några timmar
Förra året höjdes licenskvoten från 25 till 30 björnar i länet. Efter lunch på premiärdagen för björnjakten var 23 björnar fällda eller påskjutna.
Nyligen sköts två björnar nära ålderdomshemmet i Los för att freda byborna mot närgångna björnar. Då hade byborna rapporterat in att de sett 12 björnar. Länsstyrelsen försökte tona ned björnfrossan med att samma björnar setts flera gånger.

”Alldeles för många björnar”
– Det spelar ingen roll. Det är befolkningens uppfattning som gäller kommenterar, Ingemar Alin, ordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF) i Gävleborg.
– Det är alldeles för många björnar i länet. Det har gått så långt att folk bara vågar plocka bär längs vägarna. Folk är rädda att gå ut i skogen, säger Ingemar Alin.
Om det utgås från förvaltningsmålet och spillningsinventeringen skulle det behöva skjutas minst 148 björnar i augusti för att få ner björnstammen till 360 individer, konstaterar JRF-basen i Gävleborg.
Det lär inte ske.
– Men det finns väl ingen anledning att ha förvaltningsmål om de inte följs, tycker Ingemar Alin.