Vargjakt i vinter. Länsstyrelserna i Värmland, Dalarna och Örebro får besluta om vargjakt. Max 90 vargar får fällas. Bilden tagen vid licensjakten 2010.
Foto: Torbjörn Lektell Vargjakt i vinter. Länsstyrelserna i Värmland, Dalarna och Örebro får besluta om vargjakt. Max 90 vargar får fällas. Bilden tagen vid licensjakten 2010.

Max 90 vargar får skjutas

Maximalt 90 vargar får skjutas i Sverige i vinter, rapporterar Dagens Eko.

På torsdagen kom det formella beslutet, att det är länsstyrelserna i länen där vargarna kommit upp i den så kallade miniminivån, som får besluta om vargjakt.
Naturvårdsverket vill att Värmland ska ha 110 vargar, alltså elva föryngringar, Dalarna 70 och Örebro 50 vargar.
Enligt Dagens Eko säger Naturvårdsverkets generaldirektör, Maria Ågren, att det därför finns utrymme att skjuta max 90 vargar.

Skyddsjakten inkluderas
– Det finns ju ett utrymme mellan dagens inventerade nivå och den beslutade miniminivån på 27 och här kan man vidta olika åtgärder för att minska nivån där det är som tätast. Men samtidigt är det ett antal där man beslutar om skyddsjakt. Och det ska också inkluderas i de här beräkningarna, säger Maria Ågren till Dagens Eko.
Så här ser verkets förslag till fördelning av vargarna ut i det mellersta förvaltningsområdet, länsstyrelsens siffror inom parentes:

Dalarna 7 (7)
Gävleborg 2 (4)
Värmland 11 (7)
Stockholms län 0 (1)
Uppsala län 0 (1)
Västmanlands län 1 (1)
Västra Götaland 1 (3)
Örebro län 5 (3)