Förutom möjligheter att överklaga jakt på rovdjur bör miljöaktivister även ges talerätt med stöd av Århuskonventionen när det till exempel gäller skyddet av skog och gräsmark, tycker EU-kommissionens miljögeneraldirektorat.
Foto: Shutterstock.com Förutom möjligheter att överklaga jakt på rovdjur bör miljöaktivister även ges talerätt med stöd av Århuskonventionen när det till exempel gäller skyddet av skog och gräsmark, tycker EU-kommissionens miljögeneraldirektorat.

Miljöaktivister ska ges ökat inflytande

EU vill ge talerätt även i skogsfrågor

EU-kommissionen vill utöka miljöorganisationernas möjlighet att överklaga myndighetsbeslut i Sverige. Det budskapet kommer i en rapport om hur Sverige tillämpar miljölagstiftningen och lever upp till Århuskonventionen, som ger miljögrupper talerätt.

Enligt rapporten tycker EU-kommissionens miljögeneraldirektorat att miljöorganisationer inte har tillräckligt stora möjligheter att överklaga alla delar av miljölagstiftningen. Det är för snäva regler vad som krävs för att ses som en miljöorganisation.

Ska kunna ingripa i skogsfrågor
Det är främst skyddet av gräsmark och skog som pekas ut i rapporten.
Förutom möjligheterna att överklaga är för små är allmänhetens tillgång till information för liten. Sverige rekommenderas att rätt till bristerna, rapporterar ATL, Lantbrukets Affärstidning.

Vill ändra konventionen åt andra hållet
Den nuvarande tillämpningen av Århuskonventionen innebär redan att små aktivistgrupper på Facebook ges rätt att överklaga vargjakt och att skogsägares avverkningsanmälningar är offentliga.
Jägarnas Riksförbunds ordförande Solveig Larsson har skrivit ett debattinlägg där det konstateras att Århuskonventionen snarare behöver ändras åt andra hållet eftersom den både försvårar och försenar viktig viltförvaltning.
Läs debattartikeln här: