Minskad älgjakt i Västerbotten

I dag inleds älgjakten i Västerbottens län. Men på grund av att älgstammen minskat har tilldelningen dragits ner inför årets jakt, överlag 15 procent mindre än förra året.

Inför älgjakten har tilldelningen satts till 15 700 älgar i Västerbottens län. Förra året fick 18 000 älgar skjutas. Det innebär att den totala tilldelningen minskat med 15 procent. 
Detta beror på att älgstammen i länet minskat.
– Runt Umeå och i södra länsdelen är älgstammen redan nere på den nivå som är målet. Runt Skellefteå är älgstammen fortfarande för stor, säger Mikael Karlsson, Svenska Jägareförbundet i Västerbotten, till SVT Västerbottensnytt.

Ändå rekordstora betesskador
Trots detta rapporterar Skogsstyrelsen om rekordstora betesskador på ungskogen.
–  Det är svårt att förklara. Vi har en minskande älgstam men ökade betesskador, den diskussionen kommer att fortsätta, säger Mikael Karlsson till SVT Västerbottensnytt.

Hör numera till Jämtland
I Västerbotten har ofta flest älgar i landet skjutits varje år. Men 2012 gick Jämtland om, där det fälldes nästan 16 000 älgar, jämfört med drygt 14 000 i Västerbotten.
Inför förra höstens älgjakt gjorde länsstyrelsen i Jämtland en omstrukturering av jakten, där man bildade sex stora älgförvaltningsområden som inte styrs av varken kommun- eller länsgränser.
– Vi gick efter hur älgarna rör på sig, berättar Urban Johansson, vilthandläggare på naturvårdsenheten, för SVT Jämtlandsnytt.
Detta medför att hälften av jaktlagen i Västernorrlands län numera ingår i Jämtland.