För en sådan här bumling krävs klass 2. Det finns uppgifter i jaktpressen om att klass 4-ammunition är tillåten för att avliva fällfångade vildsvin. Det stämmer inte, påpekar Jordbruksverket
För en sådan här bumling krävs klass 2. Det finns uppgifter i jaktpressen om att klass 4-ammunition är tillåten för att avliva fällfångade vildsvin. Det stämmer inte, påpekar Jordbruksverket

Minst klass 3 för att avliva vildsvin

Att avliva fällfångade vildsvin kräver minst klass 3- eller 2-ammunition. Dessutom avråder Jordbruksverket bestämt från att använda kniv, eftersom det inte dödar direkt utan bara paralyserar djuret.

Det är uppgifter i jaktpressen om att klass 4-ammunition är tillåten för att avliva fällfångade vildsvin som föranlett Jordbruksverkets yttrande. Orsaken till reglerna är att ett djur som är fångat levande i fälla omfattas av djurskyddslagen – och därmed jordbruksverkets föreskrifter om slakt och avlivning.
– Vi rör oss i gränstrakterna mellan jaktlagen och djurskyddslagen. Men när det gäller just levande djur som fångats i fälla så träder djurskyddslagen in. Dessutom finns en klar parallell mellan vildsvin och tamgris som gör det ganska lätt att tolka reglerna, säger djurskyddschef Björn Dahlén på Jordbruksverket.

Ny lag när fällan slår igen
Att levandefällor omfattas av djurskyddslagen är välkänt och det är bland annat därför Jordbruksverket är med och yttrar sig till exempel när Naturvårdsverket godkänner levandefångstfällor.
Rent juridiskt övergår alltså jakten med fälla till att att hålla ett djur i fångenskap (för senare avlivning) i samma sekund som fällan slår igen. Därmed gäller en rad föreskrifter för hur djuret ska avlivas, beroende på vilket djur det är frågan om.
För det första använder Jordbruksverket två begrepp för det vi jägare i dagligt tal kallar för avlivning eller avfångning, nämligen bedövning och avlivning. Man får till exempel avliva en gris med kniv och avblodning – om grisen bedövas först. I praktiken brukar jägare skjuta djuret i huvudet, vilket betyder både bedövning och avlivning.

Kniv förkastligt
Att enbart använda kniv för avlivning (stick i nacken) är förkastligt för allt jaktbart vilt, anser Jordbruksverket, även om det inte formellt är förbjudet. Till exempel förbjöds den traditionella renslakten med en böjd specialkniv redan 1993.
För vildsvin i fälla gäller alltså samma regler som för gris: Klass 3-ammunition med expanderande kula på högst 5 meters avstånd. Skottet ska riktas i linje med halskotpelaren. Galt över 90 kilo kräver klass 2-ammunition. Hagelammunition ska vara minst kaliber 20 med 28 gram hagel (US 6) och skottet ska avlossas 5–25 centimeter från huvudet.

Trafikskadat vilt?
Men jägare kan hamna i många andra typer av avlivningssituationer och då är det ofta jaktlagen som gäller, samt andra delar av djurskyddslagstiftningen.
– Det finns portalparagrafer som säger att djur inte ska utsättas för onödigt lidande. Vid en trafikolycka kan det i vissa fall vara försvarbart att slå ihjäl ett djur, eller använda kniv, för att inte utsätta djuret för onödigt och långdraget lidande.
– Man ska naturligtvis använda sig av den förnuftigaste och mest effektiva metoden som står till buds, säger Björn Dahlén.

Normal jakt styrs av jaktlagen
Ett annat exempel är jakt, då det skjuts ett skott mot en älg som går iväg och lägger sig några hundra meter bort. I det fallet gäller jaktlagstiftningen hela tiden och då följer man som vanligt den gällande rekommendationen att avvakta eftersöksekipage.
Vid traditionell jakt med skjutvapen gäller i princip jaktlagstiftningen hela tiden fram tills dess djuret är fällt och avfångat.
– Då är det alltså inte frågan om ett levande djur som hålls i fångenskap för senare avlivning, förtydligar Björn Dahlén.

Oftast räcker .22 LR
För övrigt fällfångat vilt är det i regel kaliber .22 LR som gäller. Det gäller också vid avlivning av hund och katt (för katt räcker .22 Short). Räv, grävling eller mink bör till exempel utan vidare kunna jämställas med hund.
Däremot är det oklart hur man ska bedöma ett fällfångat rådjur. I föreskrifterna tillåts till exempel .22 LR (klass 4) för får, getter och hästar, medan det krävs klass 3–ammuntion för baggar och klass 2 för ren.
Har man fångat fåglar eller kaniner så räcker naturligtvis .22 LR, men man får också helt enkelt slå ihjäl djuret med ett hårt föremål.

Här kan du själv fördjupa dig i reglerna:
Jordbruksverkets föreskrifter