Missnöjda jakttillsynsmän stannar hemma

Jakttillsynsmännen i Kiruna är missnöjda med hur de bemöts av länsstyrelsen. Inför ripjakten hölls ett möte där Torsten Nilsson från länsstyrelsen och jakttillsynsmännen deltog. De kom överens om en del förmåner som jakttillsynsmännen hade önskemål om.

Men i ett brev som kom en tid efteråt var villkoren helt annorlunda. Därför stannade flera av jakttillsynsmännen hemma istället för att bevaka starten på ripjakten.

– Vi får inte gehör för våra krav. Vi har exempelvis ingen form av försäkring om vi bryter ett ben. Och om en skoter går sönder vill vi veta att vi blir ersatta. Vi vill också ha rätt att färdas i förbudsområden om vi måste följa efter jägare som vi avser att kontrollera, säger Lennart Sandberg, samordningsansvarig i Kiruna, till Norrländska Socialdemokraten.

Inget jaktkort för länet

Önskemålet om att få lösa jaktkort för hela länet bemöttes inte heller. Tidigare har jakttillsynsmännen haft den möjligheten, men den är nu borta.

– Man har nog hört vad man vill i många stycken. Vi kan inte ge dem möjlighet att lösa jaktkort i alla fjällkommuner, inte i och med de nya reglerna, säger länsstyrelsens Torsten Nilsson till Norrländska Socialdemokraten.

Han påpekar också att om tillsynsmännen är anslutna till en av jägarorganisationerna har de redan ett försäkringsskydd.

Jakttillsynsmännen har fortfarande skyldighet i och med sitt förordnande. Ser de någon som bryter mot jaktlagsstiftningen kan de inte blunda. För att slippa måste de be om att få förordnandet tillbakadraget.