Järvhonan fotograferades när hon var på väg in i fällan.
Järvhonan fotograferades när hon var på väg in i fällan.

Mjölkstinn järvhona märkt i Värmland

Landets sydligaste järvföryngring antas ha konstaterats i Värmland, skriver länsstyrelsen på sin hemsida.

En järvhona på 8,5 kilo fångades i fälla i närheten av Branäs i norra Värmland. Hon visade sig ha mjölk i juvret och därför räknar forskarna att hon fött ungar.
Det är i så fall den första järvföryngringen i modern tid i Värmland. Det är också Sveriges sydligaste föryngring.
Järvhonan är nu märkt med GPS-sändare som kommer att ge forskarna svar på hur livet för en järv ser ut i det värmländska landskapet.