Vägstation där däcken på fordon behandlas för att svinpestsmittan inte ska spridas till fler områden i Europa.
Vägstation där däcken på fordon behandlas för att svinpestsmittan inte ska spridas till fler områden i Europa.

Naturvårdsverket varnar för svinpesten

Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest fortsätter att spridas i Europa och närmar sig Sverige, konstaterar Naturvårdsverket. Myndigheten uppmanar nu jägare till försiktighet för att sjukdomen inte ska hota vildsvinsstammen och den svenska grisnäringen.

Smittade länder

Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien, Ryssland, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.

Sjukdomen är ofarlig för människor. Däremot kan människor sprida sjukdomen vidare, till exempel vid vildsvinsjakt.
– Afrikansk svinpest kan orsaka mycket stor dödlighet bland vildsvin, vilket kan medföra stora negativa följder för jaktnäringen och viltbruket i Sverige, säger Anna Malmsten, handläggare på Naturvårdsverket.
De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa och finns nu i Sveriges närområde, till exempel hos vildsvin i Baltikum, Polen, Tjeckien, Ungern och Ryssland.
Det har gjort att EU nu agerar och uppmanar medlemsländerna till insatser för att begränsa spridningen.

Stora konsekvenser om Sverige drabbas
Om afrikansk svinpest sprids till Sverige skulle det kunna innebära att smittan etableras hos vildsvin eller drabbar tamgrisar. Det skulle ge stora konsekvenser för svensk livsmedelsexport, särskilt för den svenska grisnäringen, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.
Vid jakt på vildsvin finns en risk att smittan förs vidare via slaktrester, blod och kroppsvätskor på kläder och jaktredskap. Naturvårdsverket uppmanar därför jägare att vara noga med hygienen och tvätt av skodon, kläder och redskap, särskilt vid jakt i andra länder där smittan finns. 

”Tvätta jakthundens päls”
Om jakthunden varit med bör pälsen tvättas innan man åker hem, tipsar Naturvårdsverket.
Även kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk. Både jägare och skogsägare uppmanas att inte slänga matrester som kan smitta i skogen.
– Om du åker på jaktresa till ett drabbat område är det också bra om du kan lämna bilen hemma och istället exempelvis hyra på plats, säger Anna Malmsten.

Charkvaror av griskött riskprodukt
Alla typer av charkvaror med griskött som inte upphettats tillräckligt under tillverkningen kan bära på virus. Exempel på sådana produkter är kallrökta korvar och torkad skinka. Därför uppmanas allmänheten att inte lämna eller slänga sådana matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem.
Här finns mer information om svinpest hos Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA: