Gräsövargen ska avlivas. Här får skyddsjakten på vargen i Norduppland bedrivas, på Gräsö och omkringliggande öar. Jaktområdet markerat med en röd linje.

Gräsövargen ska avlivas. Här får skyddsjakten på vargen i Norduppland bedrivas, på Gräsö och omkringliggande öar. Jaktområdet markerat med en röd linje.

Nej till hagel och skott mot varg i vattnet

Naturvårdsverket säger nej till att använda hagel och avliva simmande varg från motorbåt i Gräsö skärgård i Norduppland.
– Vi gör det av ren omtanke om den som håller i bössan. Vi vill inte att personen hamnar i trubbel vid en rättslig prövning, säger Christer Pettersson vid Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen ville att det skulle kunna användas hagelbössa och motorbåt, för att köra ikapp simmande varg och skjuta från båten. Men det säger Naturvårdsverket nej till.
– Jaktlagens 27 paragraf säger att man inte får utsätta vilt för onödigt lidande vid jakt. Här har vi jämfört med att använda skoter vid jakt i djup snö. Vi vill inte bidra till att den som skjuter vargen kan fällas vid en rättslig prövning, säger Christer Pettersson vid Naturvårdsverket.

• Vilken är skillnaden jämfört med att skjuta en varg med hagel från helikopter, som det ges tillstånd till kontinuerligt?
– Vid skyddsjakt med helikopter går det jättesnabbt att komma ifatt djuret, som skjuts på avstånd under 15 meter. Vi vill undvika onödigt lidande, som det skulle kunna innebära för vargen att bli förföljd av en båt, svarar Ruona Burman på Naturvårdsverket.

Bara skott mot varg på land
Hagelvapen kommer inte att få användas överhuvudtaget. Däremot får jakten bedrivas dygnet runt och vargen får beskjutas med kulvapen från båt – men bara om skottet riktas mot varg som befinner sig på land.
– Att vi inte ger  tillstånd att skjuta med kula mot simmande varg, beror på att vi vill undvika risken för att exempelvis en hund blir skjuten, säger Ruona Burman.
Lennart Nordvarg, chef för naturmiljöenheten vid länsstyrelsen, är besviken över verkets nej till användning av hagelbössa och hagelskott mot simmande varg. Det är lätt att föreställa sig att en förföljd varg på en ö hoppar i vattnet och börjar simma. Med hagel från båt hade jakten kunnat genomföras effektivt.

Förordar varmintkulor
– Att vi vill undvika användning av kula är en ren säkerhetsfråga, säger Lennart Nordvarg.
Man vill minska risken för att kulan studsar på klippor eller vattenytan och fortsätter med risk för vådaskott.
Christer Pettersson framhåller att Naturvårdsverket därför förordar varmintkulor, som inte håller ihop lika bra som mantlade kulor.
– Vid en träff av sten studsar den inte vidare utan splittras, säger Christer Pettersson.

• Studsar den inte heller på vattenytan?
– Jo, det finns en risk om skjutvinkeln är väldigt parallell med vattenytan. Sådana skott får man undvika, svarar Christer Pettersson.

Inga andra åtgärder möjliga
Jakten får pågå mellan 22 juni och 8 juli, alltså 16 dagar. Länsstyrelsen hade ansökt om tre veckors jakt.
Lennart Nordvarg är besviken över den kortade jakttiden, men nöjd över att området där jakten får bedrivas är så pass stort som det är enligt tillståndet.
Vargen ska avlivas i trakterna av Gräsö och omkringliggande öar, eftersom den dödat får. Myndigheternas bedömning är att inga andra åtgärder är möjliga.