Det blir ingen licensjakt på järv, svarar Naturvårdsverket på JRF:s hemställan.
Foto: Erik Mandre / Shutterstock.com Det blir ingen licensjakt på järv, svarar Naturvårdsverket på JRF:s hemställan.

Nej till licensjakt på järv

I mitten av december förra året skickade Jägarnas Riksförbund en skrivelse till Naturvårdsverket med en hemställan om licensjakt på järv. Naturvårdsverket svarar nu att licensjakt på järv inte kommer att vara aktuellt just nu.

Naturvårdsverket skriver i sitt svar till Jägarnas Riksförbund (JRF) att populationsberäkningar som gjorts baserade på inventeringsresultat visar att det finns cirka 850 järvar i Skandinavien, med ett spann på mellan 716 och 1 072 individer. Av dem beräknas ungefär 500 finnas i Sverige, med ett spann på mellan 391 och 667 djur. 
Det spann som finns visar att det finns en osäkerhet på hur många järvar det finns. Gynnsam bevarandestatus är satt till 600 individer.
”Mot bakgrund av ovanstående anser Naturvårdsverket att järven för närvarande inte har gynnsam bevarandestatus varför frågan om att utreda möjligheten att införa licensjakt på järv i nuläget inte prioriteras. Om trenden för järvstammen istället är
ökande kan frågan komma att bli aktuell”, skriver Naturvårdsverket i sitt svar till JRF.