Vargen i Grönviken är så oskygg att den inte låter sig skrämmas i väg av till exempel högljudda röster. (arkivbild)
Foto: Shutterstock Vargen i Grönviken är så oskygg att den inte låter sig skrämmas i väg av till exempel högljudda röster. (arkivbild)

Nekad skyddsjakt på oskygg varg

Länsstyrelsen i Gävleborg säger nej till skyddsjakt på en oskygg varg, trots att den jagar rådjur över gårdsplaner och altaner. Flera personer i Ockelbo kommun vågar inte längre släppa ut barnen.

Sedan den 16 december har elva vargobservationer gjorts i Grönviken i Lingbo i Ockelbo kommun. Vargen är så oskygg att den inte låter sig skrämmas i väg av till exempel högljudda röster.

Fyra vargbesök
Peter Löfstrand som bor i byn har haft besök av vargen fyra gånger. Vid ett av tillfällena jagade vargen tre rådjur inne på hans gårdsplan.
– Vår treåriga dotter och sjuårige son brukar leka på gårdsplanen. Den här gången var de inte ute på tomten. När vargen inte fick tag i något av rådjuren vände den och genade över altanen till ett annat hus när den försökte få tag i ett fjärde rådjur, berättar Peter Löfstrand i Gefle Dagblad.

Känner sig otrygga
Den 6 mars ansökte han om skyddsjakt. I sin ansökan skriver han att flera personer i byn känner sig otrygga och är oroliga för att ha sina barn ute.
Länsstyrelsen i Gävleborg har dock avslagit ansökan. I beslutet står det att länsstyrelsen respekterar den upplevda oron, men att vargens/vargarnas närvaro inte bedöms ”medföra påtagliga risker för allmänhetens hälsa och säkerhet”.
Enligt länsstyrelsen är riktlinjerna att skyddsjakt bör övervägas först när en eller flera vargar vid flera tillfällen och under en längre tid vistas inom 30 meter från människor, rapporterar Gefle Dagblad.

”Fel på rovdjurspolitiken”
– Nu vågar vi inte ha ungarna ute på vår egen tomt. Vi måste nästan stå på vakt när de är ute. När det blivit så här så är det något fel på vår rovdjurspolitik. Vi har varg i Sverige och kommer väl alltid ha varg, men min åsikt är att man måste göra något åt vargar som är så här oskygga, kommenterar Peter Löfstrand.