De blå polygonerna visar vargrevir identifierade vid den senaste inventeringen. Röda prickar är den gps-försedda Norrsjöhanens gps-positioner efter inventeringens slut, 2020-04-01 till 2020-11-17. De tre angreppen på jakthundar under 2020 är markerade med datum.
Foto: Länsstyrelsen i Örebro län De blå polygonerna visar vargrevir identifierade vid den senaste inventeringen. Röda prickar är den gps-försedda Norrsjöhanens gps-positioner efter inventeringens slut, 2020-04-01 till 2020-11-17. De tre angreppen på jakthundar under 2020 är markerade med datum.

Norrsjövargarna får skjutas

Länsstyrelserna i Värmlands, Örebro och Dalarnas län har gemensamt beviljat skyddsjakt på det revirmarkerande vargparet i Norrsjöreviret. Hanen kan kopplas till fem angrepp på jakthundar.

Det är Hällefors Jaktskytteklubb och Hällefors Jaktvårdskrets som hos tre länsstyrelser har ansökt om skyddsjakt i Norrsjöreviret som delas av länen Värmland, Örebro och Dalarna.
De sökandes motivering är att det är oacceptabelt att vargarna dödar jakthundar. Osäkerheten för hundförarna och deras hundar gör också att jaktföreningarna får svårt att uppnå de avskjutningsmål för älg som förvaltnings- och skötselområden har satt upp.

Tre angrepp på jakthundar i år
I Örebro län har det under 2020 skett tre vargangrepp på jakthundar i anslutning till Norrsjöreviret, samtliga i Hällefors kommun. Två av hundarna dog och en fick så svåra skador att den fick avlivas.
Analys av positioner från Norrsjöhanens gps-sändare visar att han har varit i närheten av platserna för angreppen vid samtliga tillfällen. Han kan också kopplas till ett angrepp på jakthund 2017 och ett annat 2018.
Enligt både länsstyrelserna och forskningsprojektet Grensevilt, som har försett varghanen med gps-sändare, har inga valpar fötts i Norrsjöreviret i år. Utan reviret består endast av ett varpar. Och länsstyrelserna menar att det med stor sannolikhet är dessa individer som har utfört samtliga ovan nämnda angrepp.

Förhöjd risk för allvarlig skada
Länsstyrelserna bedömer därför att det finns en förhöjd risk för allvarlig skada i området, vilket påverkar möjligheterna att bedriva jakt med löshund effektivt och därmed uppnå målsättningarna i bland annat älgförvaltningen.
I och med de tre angreppen under 2020 och de förebyggande åtgärder som jägarna har vidtagit – som att spåra vägar och kontrollera om det finns färsk vargspillning i såten innan hundar släpps, upprätta nätverk och tipsa varandra om vargobservationer, samt försäkra sig om att jakthundarna inte söker upp vargar självmant och går att kalla in vid avslutat jakt – anser länsstyrelserna att ingen annan lämplig lösning än skyddsjakt på det skadegörande vargparet finns.
Skyddsjakten får pågå till och med den 14 december, i ett begränsat område som sträcker sig över länsgränserna norr om Hällefors.