Katterna i Mölnbo, Nykvarn och Järna lever farligt sedan vargarna i området blivit alltmer oskygga.(Arkivbild)
Foto: Suzanne Fredriksson Katterna i Mölnbo, Nykvarn och Järna lever farligt sedan vargarna i området blivit alltmer oskygga.(Arkivbild)

Massor av katter försvunna i Södermanland

Förra året var det en varg i Borlänge som tog en ansenlig mängd katter. Nu har en liknande situation uppstått i Södermanland där ett 50-tal katter försvunnit inom ett begränsat område.

Den så kallade Tjärnavargen i Borlänge rörde sig kring husen vid Skräddarbacken. En hund och ett 30-tal katter föll offer för vargen som senare sköts under skyddsjakt.
Nu rapporteras det om en liknande situation i området kring Mölnbo, Nykvarn och Järna där vargarna allt oftare syns på gårdsplaner, villauppfarter och trädgårdar. Två personer lär ha bevittnat hur en varg tog en katt mitt i Mölnbo.

Nytt problem
– Det jag känner till handlar om ett 20-tal katter bara här i Mölnbo och ett 30-tal runt Järna, men mörkertalet är sannolikt stort. Fram till i fjol har det här inte varit ett problem, säger Jacob Hallencreutz, som själv förlorat två katter det senaste året, till Länstidningen Södertälje.
Jacob Hallencreutz framhåller i LT:s intervju att han inte är emot varg som han anser höra hemma i den svenska faunan, men att han är kritisk till förvaltningen.

Polariserad debatt
– Oskygga individer måste hanteras. Det är få människor som vill ha stora rovdjur inne i våra samhällen. Vi måste komma ifrån den polariserade debatten där vargen upphöjs till ett väsen som står över allt annat vilt.
På LT:s fråga till länsstyrelsens vilthandläggare Mikael Fransson om vad kattägarna i området ska göra blir svaret att försöka hålla katterna inomhus nattetid.