Ny vargetablering i Västmanland

– Rovdjurspårningen i Västmanland ger indikationer på att det är en ny vargetablering på gång mellan sjön Långsvan och riksväg 66. Det säger Lennart Abrahamsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund, efter torsdagens möte med viltvårdsnämnden.

– Det innebär att vargar från Uttersbergsreviret sprider sig österut, tillägger Lennart Abrahamsson.

Känt sedan tidigare är att vargrevir i Uttersberg för närvarande har minst nio vargar.

Resultatet från rovdjursinventeringen hemlighålls för att länsstyrelsen vill jämföra resultatet av den så kallade snookingmetoden med den ytinventering som Jägareförbundet står för.

Men loläget verkar vara i stort sett oförändrat efter inventeringarna. I Västmanland har sedan tidigare konstaterats 16 familjegrupper, vilket innebär cirka 88 lodjur.

Flyginventering av älgstammen

Som förberedelse inför det nya älgförvaltningssystemet flyginventerar för närvarande Sveaskog sin mark

i östra Örebro län och västra delen av Västmanland, väster om riksväg 66.

– Man tar även med de stora arealerna privata marker i anslutning som berörs och Sveaskog står även för kostnaden, säger Lennart Abrahamsson.

Det lodjur som hittades dött i en igenslagen fälla i våras mellan Surahammar och Skinnskatteberg, och som gav jägarkåren mycket dålig publicitet, har obducerats.

– Det visar sig nu efter obduktionen att lodjuret dött genom trafikkollision och därefter placerats i fällan. Syftet? Ja, det kan vi bara spekulera i, kommenterar Lennart Abrahamsson.