Nytt beslut om vargjakt i Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna gör nu ett nytt försök att få till licensjakt på varg i länet. Nu ska vargarna i Olsjöreviret och Sångenreviret jagas.

Jakten startar i så fall den 24 januari och får pågå till 15 februari.
– Det behöver utses jaktledare och ordnas med en del byråkrati, därför startar inte jakten direkt. Vi bedömer att tre veckors jakt räcker för att man ska hinna utföra jakten, säger Fredrik Dalerum, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Dalarna.
Det första beslutet om licensjakt omfattade vargar i renskötselområdet. Det har Idre sameby protesterat emot. Samebyn vill ha skyddsjakt istället.

Sången istället för Idre
Länsstyrelsen ändrar också vilka vargar som får jagas, Sångenreviret istället för Idrevargarna.
– Det beror på att vi motiverat det här beslutet på ett helt nytt sätt. Nu riktar vi in oss på att minska antalet vargar i de områden där koncentrationen är hög, säger Fredrik Dalerum.
Det första beslutet om licensjakt i Dalarna underkändes av Naturvårdsverket med motiveringen att det var undermåligt formulerat.