Regeringen försöker på nytt reglera löstagbara magasin och påstår felaktigt att det är ett krav från EU. Det görs även ett nytt försök att ”köpa stöd” för regleringen genom lättnader i reglerna för att inneha ljuddämpare, konstaterar forskaren Erik Lakomaa.
Regeringen försöker på nytt reglera löstagbara magasin och påstår felaktigt att det är ett krav från EU. Det görs även ett nytt försök att ”köpa stöd” för regleringen genom lättnader i reglerna för att inneha ljuddämpare, konstaterar forskaren Erik Lakomaa.

Nytt försök att reglera magasin

Trots att riksdagen den 16 april röstade ned regeringens förslag att reglera löstagbara magasin kom idag en ny lagrådsremiss i frågan. Den här gången har magasinsregleringen ”sockrats” med att ljuddämpare inte ska kräva separat licens.

Att regeringen gick på pumpen i april i magasinsregleringen skrev Jakt & Jägare om här.
Idag kom ett nytt förslag i form av en lagrådsremiss om hur regeringen vill implementera EU:s vapendirektiv.
Kvar i förslaget är att de som har enhandsvapen måste ha ett särskilt tillstånd för att ha löstagbara magasin som rymmer mer än 20 patroner.
För halvautomatiska studsare sätts gränsen vid tio patroner. Förslaget gäller bara magasin för patroner som är centralantända, alltså inte kantantänd kaliber 22-ammunition.

Mått på vapnet avgör
Det skrivs inte om vapentyper, utan mått på vapnet. Det som sätter gränsen för tio patroners-magasin är om vapnets pipa överstiger tre decimeter och vapnets totallängd är över sex decimeter.
Alla magasin som rymmer mer än 20 patroner, eller i vissa fall tio, blir ett vapenbrott att inneha om det saknas ett speciellt tillstånd för magasinet. Även magasin för helautomatiska vapen regleras därmed.

Varnar felaktigt för böter från EU
Till Aftonbladet säger inrikesminister Mikael Damberg (S) att regeringen redan har fått en varning från EU-kommissionen. Böter hotar om svenska regler inte anpassas till vapendirektivet snart.
Det stämmer inte, enligt forskaren Erik Lakomaa, som följer den svenska vapenpolitiken.
– Sverige är endast skyldigt att ”implementera upp till miniminivå”. Sverige uppfyller genom den mycket restriktiva reglering som redan finns med några få undantag EU:s minimikrav. De förändringar som behöver göras är av redigeringskaraktär, kommenterar han.
Erik Lakomaa beskriver exakt vad Sverige behöver göra i en debattartikel i Dagens Juridik.

”Inga nya restriktioner behövs”
– För att undvika eventuella EU-böter behöver Sverige inte införa några nya restriktioner för jägare, skyttar, och samlare, sammanfattar Erik Lakomaa.
Regeringen har gjort tre tidigare försök att implementera vapendirektivet.
– Samtliga har fallit på grund av att man velat passa på att samtidigt införa nya restriktioner, som EU inte kräver, för legala svenska vapenägare.
Vid de tre tidigare försöken påstod också regeringen att de nya föreslagna restriktionerna handlade om EU-krav.

”Kör samma strategi en fjärde gång”
– Dambergs senaste uttalande vittnar om att man kör samma strategi en fjärde gång. Till Aftonbladet säger han också ”jag och regeringen har inte ändrat uppfattning”, tillägger Erik Lakomaa.

– Det kan även noteras att regeringen försöker köpa stöd för de nya restriktionerna genom att locka med lättnader för tillstånd för ljuddämpare, säger han.
Ljuddämpare har dock inget med EU-direktivet att göra.
”Den som har tillstånd eller rätt att inneha ett visst vapen för skjutning ska dock utan särskilt tillstånd få inneha ljuddämpare till vapnet om ljuddämparen är avsedd för samma ändamål som tillståndet eller rätten till innehavet av vapnet˝, föreslås det nu.

Går emot riksdagen om ljuddämpare
– Riksdagen har redan beslutat att tillståndsplikten för ljuddämpare ska avskaffas. De ”lättnader” regeringen föreslår, där tillståndsplikt ska finnas kvar men ges med automatik till den som har licens för ett passande vapen, innebär därför att man går emot riksdagens tillkännagivande i frågan, förklarar Erik Lakomaa.
– Regeringen har tidigare använt ljuddämparfrågan för att söka stöd för nya restriktioner för jägare, skyttar och samlare, men sedan backat och inte föreslagit avskaffad tillståndsplikt, påminner han.

Har struntat i 15 tillkännagivanden
Riksdagen har de två senaste åren beslutat om 15 tillkännagivanden inom vapenområdet med innebörden att reglerna för legala vapenägare ska bli mindre restriktiva. Det har även tillkännagetts att riksdagen vill ha minimi-implementering av EU:s vapendirektiv.
– Inget av detta har genomförts av regeringen. Att regeringen i strid med detta lägger fram ett nytt förslag om överimplementering kan inte ses som annat än direkt anmärkningsvärt, tycker Erik Lakomaa.