Foto: Mostphotos Den 23 mars beslutade man på länsstyrelsen i Skåne om skyddsjakt i reviret Söderåsen då två vargar filmats i en hage i samband med att ett får dödats. Det rörde sig om det tredje angreppet sedan början av juni och myndighetens beslut vilade på Naturvårdsverkets nya riktlinjer som sänker ribban för skyddsjakt på rovdjur. Men Nordulv och Rovdjursföreningen överklagade och förvaltningsrätten gick emot Naturvårdsverket och bortsåg från de nya riktlinjerna och underströk att det enligt rättspraxis krävs fyra attacker för att skyddsjakt ska vara aktuell.

Nytt vargangrepp i Söderåsenreviret

Ett nytt vargangrepp mot får skedde tidigt i dag i det skånska reviret Söderåsen. Länsstyrelsen driver vidare frågan om skyddsjakt som nu har hamnat hos kammarrätten.

Två tackor dödades vid ett vargangrepp i reviret Söderåsen under onsdagsmorgonen eller tidig förmiddag. Då Jakt & Jägare når Tom Espgård, lantbrukskonsulent och vilthandläggare på länsstyrelsen i Skåne, har han just kommit tillbaka från besiktningen som påbörjades vid lunchtid.

För att slå fast

På frågan om man topsat efter dna för att kunna slå fast om det rör sig om den genetiskt viktiga varg som länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på, svarar han:

– Vi topsade men enligt de nya riktlinjerna från Naturvårdsverket pratar vi inte individ, i stället pratar vi om tamdjurstäthet och risk för skada. Visst är det ett annat läge eftersom vargen klassats som genetiskt viktig. Samtidigt är det en stor skillnad mot immigranter som kommit in i Sverige österifrån. Den här vargen är född i Norge och inte lika unik. Att den är genetiskt värdefull eller inte bör inte ha så stor betydelse.

Hur går det med skyddsjakten och alla överklaganden?

– Först fattade vi beslut om skyddsjakt, som inhiberades av förvaltningsrätten som sedan upphävde vårt beslut. Nu har vi överklagat till kammarrätten.

– Vi följer naturvårdsverket, det är förvånande att domarna från förvaltningsrätten inte harmonierar med Naturvårdsverkets nya riktlinjer. Kanske är det svårt att förstå för oss som inte är jurister. Men byter Trafikverket ut en 70-skylt mot en 50-skylt kan man ju inte fortsätta att köra i 70 under ett år.

– Liknelsen är kanske dålig, men detta gynnar ingen, det blir en oförutsägbarhet. Jag tror förutsägbarhet är viktigt, det är det enda sättet som kan skapa acceptans.