Oförändrad björntilldelning i Dalarna

48 björnar får i år fällas under licensjakten i Dalarnas län, vilket är lika många som förra året.

Liksom tidigare år är länet uppdelat i fyra jaktområden. I område 1 ( norr om Särna) får åtta djur fällas. I område 2 (som sträcker sig från öster och vidare nordväst till den västra länsgränsen) får 30 djur fällas. I område 3 (från Mora till Malung i centrum) får åtta djur fällas, varav maximalt tre björnhonor. I område 4 (det södra området från Falun) får 2 djur fällas, varav maximalt en björnhona. Som björnhona räknas hondjur i reproduktiv ålder som väger minst 80 kilo.

Tillstånd för åtel
Jaktiden startar liksom tidigare år 21 augusti och åteljakt är tillåten. Dock är åtlarna tillståndspliktiga och och åtlingen får börja tidigast 15 juli. Länsstyrelsen påpekar dessutom att tillståndet kan dröja ett par veckor och uppmanar därför jägarna att ansöka om åteltillstånd i god tid.
Länsstyrelsens tilldelningsbeslut syftar till att kontrollera björnstammens tillväxt och samtidigt tillåta en spridning av björnstammen söderut. Dalarnas björnstam beräknas i dag bestå av cirka 380 björnar och förvaltningsmålet är 250-290 individer.