– Nu har vi bara tagit in mängder av intryck, säger Bengt-Anders Johansson, moderaternas talesperson i jakt- och rovdjursfrågor.
– Nu har vi bara tagit in mängder av intryck, säger Bengt-Anders Johansson, moderaternas talesperson i jakt- och rovdjursfrågor.

Oklart om politiken ändras

Under tre dagar har en arbetsgrupp från moderaterna rest runt i Värmland, Dalarna och Gästrikland för att bilda sig en uppfattning om bristerna i dagens förvaltning av vilda djur.
– Rapporten till partiet ska vara klar i november. I dagsläget är det för tidigt att säga någonting, säger Bengt-Anders Johansson, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet och moderat talesperson om jakt och rovdjur.

Tillsammans med riksdagsledamöterna Lars Hjälmered och Lars Beckman har Bengt-Anders Johansson besökt de tre varglänen och träffat representanter från bland annat Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen, WWF samt de två jägarorganisationerna och LRF.
Under resan har trion bland andra besökt fårfarmare och fäbodbrukare och representanter för stövarjägarna.

Ger inga besked
På Jakt & Jägare fråga om skogsägare som har vargrevir på sin mark ska kompenseras av staten 

för det ekonomisk bortfallet från jaktarrenden som vargetableringen innebär vill Bengt-Anders Johansson inte svara.
Han vill heller inte svara på hur företagare på orter omgivna av vargrevir ska kunna rekrytera kvalificerad personal när det inte längre går att locka med jakten.
– Vi har hört talas om hur aktiviteten i en bygd gått ner på grund av vargen och att människor tvingats till livsstilsförändringar. Men vad vi kommer fram till ska vi berätta i rapporten. Nu har vi bara tagit in mängder av intryck, säger han.
Inom kort ska gruppen göra motsvarande turné i södra Sverige för att samla mera intryck.
– Uppdraget är att titta på hela förvaltningen av viltet och inte bara rovdjuren, säger Bengt-Anders Johansson.