Att skjuta eller inte skjuta första skottet när älgtavlan kommer farande? Naturvårdsverket har slagit fast att Jägarnas Riksförbunds skjutprov för jägarexamenselever ska finnas kvar. Det innebär att det även i fortsättningen finns två olika skytteprov.
Att skjuta eller inte skjuta första skottet när älgtavlan kommer farande? Naturvårdsverket har slagit fast att Jägarnas Riksförbunds skjutprov för jägarexamenselever ska finnas kvar. Det innebär att det även i fortsättningen finns två olika skytteprov.

Olika skjutprov för rörlig älgfigur

Det kommer även i fortsättningen att finnas två olika skjutprov mot älgfigur. Det gäller de jägarexamenselever som ska klara högviltprovet.
Naturvårdsverket säger nej till Jägareförbundet, som krävt att endast deras skjutprov ska gälla på alla provbanor.

På provbanor som tillhör Jägarnas Riksförbund skjuts det första skottet mot den rörliga figuren när älgen kommer farande.

På Jägareförbundets banor avlossas det första skottet i serien mot älgfiguren när tavlan är stillastående. Efter första skottet börjar älgen röra sig och det gäller att träffa med det andra skottet innan tavlan försvinner bakom skjutvallen.

Ursprungligen hade både jägarorganisationerna samma jaktskyttereglemente, men Jägarnas Riksförbund valde att behålla den gamla varianten.

– Två regelverk vid provtagning för jägarexamen kan skapa förvirring. Dessutom finns en risk att provtagare söker sig till banor som har ett skytte som de uppfattar som enklare, befarar Jägareförbundet i skrivelsen till Naturvårdsverket.

Mest ”jaktanpassat” skytte?

Vårt skytteprov är mest ”jaktanpassat” och bör gälla för alla som tar jägarexamen, kräver Jägareförbundet hos Naturvårdsverket.

Dessutom anser Jägareförbundet att det är viktigt att lära nya jägare att eftersträva att avlossa det första skottet mot stillastående älg.

Arne Karlsson, ansvarig för jägarexamensfrågor på Jägarnas Riksförbund, tycker att även hans organisation framhåller hur viktigt det är att avlossa ett bra första jaktskott.

– Fokus är mycket starkt på skytte mot stillastående djur. Av detta skäl krävs inledningsvis att fyra skott i följd skall avlossas mot en stillastående älgfigur, säger han.

Men i de flesta fall är det i praktiken en springande älg som passerar en skytt på pass.

Måste kunna träffa springande älg

– En jägare måste kunna hantera en situation där det gäller att skjuta på vilt i rörelse. Av detta skäl avlossas alltid flera skott i följd mot rörligt mål under en serie, kommenterar Arne Karlsson.

Han framhåller även att många skyttar uppfattar Jägarnas Riksförbunds metod som mer krävande både fysiskt och tekniskt.

– Det finns inget som styrker att en jägare som får godkänt på våra provbanor skulle ha sämre skjutskicklighet än de som skjuter enligt Jägareförbundets metod, tillägger Arne Karlsson.

Christer Pettersson på Naturvårdsverket har valt att beakta yttrandet från Jägarnas Riksförbund och verket avslår kravet från Jägareförbundet.

Christer Petterson tycker att Jägareförbundet borde ha tagit upp frågan tidigare, när stora delar av jägarexamen gjordes om efter en omfattande översyn av verksamheten under åren 2002-2005.