Älgjakten i Överkalix har förlängts för att minska skadorna på skogen och antalet viltolyckor.
Foto: Robert Nyholm/Mostphotos Älgjakten i Överkalix har förlängts för att minska skadorna på skogen och antalet viltolyckor.

Omstridd sen älgjakt

För att minska skadorna på skogen och antalet viltolyckor har älgjakten i Överkalix förlängts. Men beslutet har väckt diskussioner kring om det är etiskt försvarbart att jaga så sent som i januari.

Viltförvaltningsdelegationen i Norrbotten har beslutat att förlänga älgjakten i Överkalix. I vinter är det tillåtet att jaga mellan den 22 december och 8 januari. Förhoppningen är att en minskad älgstam ska förhindra alltför stora förluster för skogsägarna, skriver Norrbottenskuriren.
– Det finns inga älgar i det här området på hösten, förklarar Rolf Hjärtberg som är representant för Lantbrukarnas riksförbund i viltförvaltningsdelegationen.

Vandrar ner till Överkalix

Under den ordinarie jaktsäsongen befinner sig älgarna i avlägsna områden där det finns få eller inga jägare. Det är först när snön lägger sig tjock i de norra delarna av Lappland som älgarna vandrar ner till Överkalix för att beta.
– Vi har också andra risker med höga tätheter på små områden och det är viltolyckor, säger Nicklas Tuorda, jakthandläggare på länsstyrelsen.

Älgkorna är dräktiga
Men den sena älgjakten som just nu pågår har väckt diskussioner kring om det är etiskt försvarbart att jaga så sent som i januari med tanke på att älgkorna är dräktiga under vinterhalvåret.
Mikael Wallén, handläggare på viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, menar dock att fostret är så pass litet än att dräktigheten inte har någon inverkan på hur stressande jakten upplevs för älgkor.

Viktigt att vara försiktig
Däremot kan annat – som djup snö och skare – påverka både älgar och hundar, vilket innebär att det är viktigt att vara försiktig när man jagar på vintern.
– Jagar man med löshund och det är stort snödjup kan hunden vara i fara och bli ihjälsparkad, och om man väljer drevjakt kan älgen stressas i snödjupet, beskriver Mikael Wallén i Norrbottenskuriren.