I slutet av sommaren blev vargnärvaron allt påtagligare och sedan dess har Irene Frank fotograferat djuren vid flera tillfällen.
Foto: Mostphotos I slutet av sommaren blev vargnärvaron allt påtagligare och sedan dess har Irene Frank fotograferat djuren vid flera tillfällen.

Överklagar nej till skyddsjakt i Tönsen

Vargarna rör sig på gårdsplanen

Irene Frank i Tönsenreviret överklagar länsstyrelsens nej till skyddsjakt på varg. ”De ska avlivas innan olyckan sker”, skriver hon om vargarna som har rört sig på hennes gårdsplan.

Jakt & Jägare har tidigare skrivit om Irene Frank och Sven Dahlberg som har sin gård i byn Tönsen utanför Kilafors i Gävleborg.
Parets tillvaro påverkas starkt av den stora vargetableringen i trakten.
De hör ylanden, har fotograferat vargarna och iakttagit dem på den egna gårdsplanen.

Inga problemvargar
Av oro för sina 40 kor ansökte Irene Frank om skyddsjakt hos länsstyrelsen i Gävleborg men fick avslag bland annat med hänvisning till att det inte rör sig om några problemindivider.
Dessutom föreslog länsstyrelsen lapptyg och eltrådar i anslutning till betesmarkerna som verksamma åtgärder mot varg.
Nu har Irene Frank gått vidare och överklagat beslutet. Hon understryker att de föreslagna åtgärderna inte är effektiva.

Måste koppla hunden
Hon påpekar också att hon tycker att det är orimligt att hennes hund ska behöva hållas i koppel på gårdsplanen, vilket länsstyrelsen anfört.
”Vi hävdar även att vår trädgård och gårdsplan är privat område där vi människor och vår hund ska kunna vistas fritt utan att behöva känna oro, rädsla och osäkerhet för våra liv på grund av vargars intrång. Det finns ingen lag som stödjer koppeltvång av hund på privat tomt. Länsstyrelsen hävdar att dessa vargar inte är problemvargar och tillhör hög bevarande status av vargstammen i Sverige. För oss är det uttalandet helt ogenomtänkt och totalt felbedömt”.

Oror för landsbygden
Irene Frank skriver också i sin överklagan att hon inte anser att vargarna är utrotningshotade i Sverige, men att de öppna landskapens och den levande landsbygdens framtid är något som oroar henne.
Avslutningsvis poängterar hon att de aktuella vargarna uppvisar ett onaturligt beteende och bör avlivas.