Bland annat försäljningen av ammunition har ökat kraftigt i jaktbutikerna på grund av pandemin, som gjort att jägare tillbringar mer tid på skjutbanor och i jaktmarkerna. Jaktgrossisterna ser att försäljningen av jaktutrustning har ökat med uppåt 15 procent.
Foto: Anders Ljung Bland annat försäljningen av ammunition har ökat kraftigt i jaktbutikerna på grund av pandemin, som gjort att jägare tillbringar mer tid på skjutbanor och i jaktmarkerna. Jaktgrossisterna ser att försäljningen av jaktutrustning har ökat med uppåt 15 procent.

Pandemin ger lyft för jaktbranschen

Pandemin har gjort att jägarna fått mer tid att vistas i jaktmarkerna och spenderat mer pengar på jakt- och friluftsutrustning. Företrädare för branschorganisationen Jaktgrossisterna rapporterar om ett kraftigt lyft för försäljningen under 2020.

Totalt är det en ökning på 35 procent för jaktkedjan Jaktia till och med september.
– Vi har sett en ökande trafik till våra butiker där hårda varor inom jakt ökat kraftigt. Försäljningsutvecklingen inom fiskeutrustning har varit närmast extrem. Inom jaktutrustning har vapen och ammunition, hund och friluftsdelen växt medan konfektion haft en mer flack kurva, sammanfattar Lars Martinsson, VD för Jaktia, på webbsidan Tanalys för investerare.

Svårt att fylla på i butikshyllorna
Jonas Ås, VD för jaktkedjan Interjakt, noterar en stark tillväxt inom i princip alla produktområden. Problemet har snarare varit att kunna fylla butikshyllorna.
– Med undantag av de utmaningar vi haft med att få hem varor som satt fast hos leverantörer och tillverkare har vi haft ett mycket bra år, kommenterar Jonas Ås.
Interjakt som även har butiker i Norge, Finland och Danmark har dock haft färre butikskunder på grund av hårdare coronarestriktioner i dessa länder.
– Där har de som haft en etablerad nätförsäljning varit vinnarna, konstaterar Jonas Ås.

Ökat övningsskytte
– Av förbrukningsvarorna ser vi att ammunitionsförsäljningen har haft en kraftig tillväxt genom ökat övningsskytte, tillägger Interjakt-VD:n.
Ulf Segerqvist, ordförande för branschföreningen Jaktgrossisterna, bedömer att ökningen för jaktbranschen ligger på 10-15 procent.
– Det är lite beroende på hur gränserna mellan jakt-, fiske- och friluftsutrustning definieras, förklarar han för Tanalys.