– Vi kräver att man agerar från regeringen och tar ett nytt grepp av hela rovdjurspolitiken, säger Henrik Tågmark, JRF:s rovdjursansvarige, apropå beslutet om skyddsjakt på varg.
– Vi kräver att man agerar från regeringen och tar ett nytt grepp av hela rovdjurspolitiken, säger Henrik Tågmark, JRF:s rovdjursansvarige, apropå beslutet om skyddsjakt på varg.

”Regeringen måste ta ett nytt grepp”

Det faktum att rovdjurspolitiken fortsätter med full slagsida är tydligt efter att man presenterat antalet vargar som kommer att få skyddsjagas och siffran uppgår till 32 stycken för 2012.
– Vargstammen i Sverige har haft en fortsatt kraftig tillväxt. Här visar man igen att myndigheterna är oförmögen att agera och ta ansvar i frågan om vargen, kommenterar Jägarnas Riksförbunds rovdjursansvarige Henrik Tågmark.

Det blir en fortsatt okontrollerad tillväxt av vargstammen med det tak som satts för skyddsjakten som presenterades under 2012. Antalet vargar som kan komma att skyddsjagas motsvarar det antal vargar som fick skjutas under 2011. (Skyddsjakten tillsammans med kvoten för licensjaktens antal.)
– Dessutom har det skett en föryngring och det kommer en till nu till våren. Det är helt orimligt att sätta ett tak på skyddsjakt utan det måste naturligtvis vara så att alla vargar som orsakar problem skall få jagas, kommenterar Henrik Tågmark, som även är förste vice ordförande i förbundsstyrelsen.

”Tar ett nytt grepp”
De människor som är drabbade av problemen med vargen känner sig svikna, uppgivna och överkörda, konstaterar han.
– Att man från myndigheterna inte tar sitt ansvar mot dessa människor är ytterst allvarligt. Vi kräver att man agerar från regeringen och tar ett nytt grepp av hela rovdjurspolitiken, säger Henrik Tågmark.
Att man tar ett litet steg mot regional förvaltningen är bra, anser han.
– Nu måste det få löpa hela linan ut också. Vi hoppas nu att länsstyrelserna tar sitt ansvar och utan byråkratiska hinder följer direktiven om skyddsjaktsbeslut, tillägger Henrik Tågmark.