Foto: Privat Partierna som har ingått Tidöavtalet lägger nu fram ett paket med straffrättsreformer, bland annat berörs sabotage mot jakt och jägare.

Riksdagsmotion om jaktsabotage

Kriminell djurrättsaktivism ska kartläggas och lagföras. Det föreslår Sverigedemokraterna i en riksdagsmotion som härrör från regeringssidans skärpning av den svenska straffrätten.

Det är justitieutskottets ordförande, Richard Jomshof (SD), som motionerar i riksdagen om en rad åtgärder i straffskärpande riktning.

Första steget

Vad gäller det han kallar ”kriminell djurrättsaktivism” vill han att riksdagen ställer sig bakom att de som ”terroriserar idag laglydiga lantbrukare och jägare” ska bekämpas och lagföras.

Ett första steg för att uppnå detta, anser Jomshof, är att genomföra en nationell kartläggning av problemets omfattning.

Han menar också att lagstiftningen behöver ses över och att en ny brottsrubricering om jaktsabotage ska införas.