Så hanterar EU överklagad vargjakt

Under tisdagen och onsdagen besökte EU-kommissionens företrädare Sverige med anledning av bevarandesidans EU-anmälan av den gångna vargjakten. Första frågan är nu om det blir ett formellt överträdelseärende eller om saken läggs ned.
– Tidigast i april-maj kan det bli aktuellt att börja diskutera en eventuell förhandling i EU-domstolen, säger Eric Degerbeck vid EU-kommissionen i Stockholm.

I och med Sveriges medlemskap i EU har landet förbundit sig att bland annat följa art- och habitatreglerna. De innebär att djur som anses vara utrotningshotade ska skyddas i medlemsländerna. Här menar bland andra Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden att Sverige brutit mot reglerna, eftersom man tillåtit jakt på en skyddad art.

Inga värderingar i frågorna
Hos bland annat Naturskyddsföreningen har man tolkat EU-kommissionens frågor till den svenska regeringen som skarpa – man har antytt att redan frågorna kan tolkas som kritik. Men det stämmer inte, enligt Eric Degerbeck. Han drar samma slutsats som regeringens företrädare gjort tidigare i Jakt & Jägare.
– Kommissionen arbetar så här, använder klagandesidans argumentation och skickar frågor till det land som anmälts. I nuläget är frågan om vargjakten inte ens ett formellt överträdelseärende. EU-kommissionen har tio veckor på sig att avgöra om ärendet ska läggas ned eller om ett överträdelseärende skall startas, säger Eric Degerbeck.

Besked 12 november
Tioveckorsregeln gäller från och med det datum då det inblandade landet svarar på kommissionens frågor. I där fallet fick kommissionen svar av svenska regeringen den 3 september. Runt den 12 november kommer alltså kommissionen att ge svar på hur man ställer sig till bevarandesidans överklagan.
Om kommissionen anser att den svenska vargjakten är felaktig kommer man att driva saken vidare i nästa steg: Formell underrättelse, där man påpekar att lagen inte följs. Då får regeringen ytterligare två månader på sig att komma in med svar och synpunkter.

Så skärper EU tonen 
Om både regeringen och EU-kommissionen i det läget finner att de har rätt i sak, beslutar kommissionen om nästa steg: Motiverat yttrande. Då skriver kommissionen till Sverige och ber att man ska hålla sig till lagstiftningen. Återigen blir det två månaders tid för regeringen att yttra sig.
– Därefter krävs ett ytterligare ett beslut i kommissionen innan det kan bli akutellt med EU-domstolen. Det går att begära förtur för förhandlingarna, om parterna anser att det är fara i dröjsmål. Ibland kan ärendena komma upp snabbt i domtolen, men snittiden för att ett mål tas upp är 1,5-2 år från den dagen domstolen får in ärendet, säger Eric Degerbeck.

”Säkert ett år”
Hans bedömning är att det kommer att ta minst fem-sex månader, ”säkert ett år”, innan vargjakten kan vara akutell att dra inför domstolen. Om saken nu överhuvudtaget blir ett formellt överträdelseärende.
Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen, var med på bevarandesidan när de träffade EU-kommissionens företrädare i tisdags.
– Det går inte att dra några slutsatser av mötet, men kommissionen verkar ta frågan på stort allvar och ställde många intresserade frågor, säger Ann Dahlerus.

Väntar sig inte snabbt svar
Hon är införstådd med att det inte lär komma något avgörande i frågan innan det är dags för beslut om vinterns vargjakt.
– Jag kan inte tänka mig att vi hinner få något beslut. Jag vet inte hur myndigheterna agerar i så fall, om man funderar på att det kanske inte är så klokt att besluta om ännu en licensjakt innan ärendet är avgjort, säger Ann Dahlerus.

•Hur hela saken än slutar så lär det bli ett rejält opinionsmässigt magplask för den sida som förlorar. Eller hur ser du på saken?

– Magplask får stå får dig. Jag vill inte formulera saken som en strid mellan två olika sidor. Frågan är viktig för hur utröna hur vi kan få en livskraftig vargstam i landet. Det är olyckligt att det här har blivit en så stor grej, så polariserad och politiserad. Enda anledningen till att vi vände oss till EU var att vi möttes av beskedet att vi inte är behöriga att överklaga vargjakten i svenska domstolar. Det är bara ”berörda” som får överklaga och något svar på vilka de är har vi aldrig fått, säger Ann Dahlerus.

Vill inte spekulera
Den andra intressesidan träffade kommissionens representater i onsdags. Bland andra deltog Jägareförbundets Anders Grahn, ansvarig för internationella frågor och samhällsfrågor, samt rovdjursexpert Gunnar Glöersen. 

Båda anser att kommissionens utsända ställde engagerade frågor, men de vill inte spekulera hur EU-tjänstemännen i nuläget uppfattat saken.
Nu är alltså frågan om saken överhuvudtaget blir ett överträdelseärende och drivs vidare. Kring den 12 november kommer besked.