Foto: Mostphotos Domen i tingsrätten föregicks av medlingsförsök av före detta justitierådet Severin Blomstrand som utsetts av regeringen. Men medlingen misslyckades.

Sameby förlorade rättegång mot privata markägare

Tingsrätten fastslår att Ruvhten sijte sameby i Härjedalen ska betala närmare en miljon kronor i uteblivna arrendeavgifter till ett 80-tal markägare. Samebyn ska dessutom ersätta markägarnas rättegångskostnader.

Det är en segdragen tvist, som bland annat berör småviltsjägare i västra Härjedalen, som nu har avgjorts av tingsrätten i Östersund. Ruvhten sijte sameby har hänvisat till ett 50 år gammalt avtal som har gett samebyn rätt att låta sina renar beta på privat mark.

Säga upp avtal

För 20 år sedan förlängde man avtalet, men markägarna har med hänvisning till utebliven betalning vänt sig till domstolen för att säga upp det.

Nu har tingsrätten i Östersund meddelat dom i målet rapporterar Sameradion. Samebyn ska enligt den betala närmare en miljon kronor i uteblivna arrendeavgifter till ett 80-tal markägare.

Ersätta motpart

Domstolen slår också fast att avtalet om markupplåtelse inte längre gäller och att Ruvhten sijte sameby ska ersätta motpartens rättegångskostnader med 583 162 kronor.