Sverigedemokraterna tycker att det räcker med 170 vargar i Sverige, enligt Runar Filper, partiets jaktpolitiske talesperson.
Sverigedemokraterna tycker att det räcker med 170 vargar i Sverige, enligt Runar Filper, partiets jaktpolitiske talesperson.

SD vill ha cirka 170 vargar

Vargens referensvärde för en gynnsam bevarandestatus skall vara i enlighet med propositionen en hållbar rovdjurspolitiks nedre gräns för minsta livskraftiga population, innan licensjakt kan komma på tal. Det skriver Sverigedemokraterna i sin kommittémotion Jakt och vilt.

Skandulvs redovisning av minsta livskraftiga population om 100 individer, var regeringens utgångspunkt i förslaget om ett intervallet 170-270 individer som riksdagen senare röstade igenom hösten 2013. Sverigedemokraterna anser att den nedre gränsen i detta intervall skall vara vägledande, skriver Runar Filper, Sverigedemokraternas jaktpolitiske talesman.
– Denna gräns skulle öppna upp för en större licensjakt än vad som möjliggörs genom den utredning Naturvårdsverket offentliggjorde den 6 oktober, om hur många vargar det krävs för gynnsam bevarandestatus, där Naturvårdsverket menar att det behövs mins 300 vargar i Sverige för att gynnsam bevarandestatus för varg inte ska äventyras, säger Runar Filper (SD).

Älgstammen åldras
Sverigedemokraterna menar att den svenska älgstammen är på väg att föråldras, eftersom sju av tio kalvar hamnar i vargarnas magar.
”Vi kan inte fortsätta med samma tandlösa politik år efter år, utan måste vidta åtgärder för att lyfta problematiken. I Värmland, Örebro och Dalarnas län är koncentrationen som tätast och situationen är ohållbar i många bygder som ligger mitt inne i vargreviren. Hälften av landets vargstam beräknas dessutom finnas i Värmland”‚ skriver Runar Filper (SD).
– Ett tydligt tecken på detta är resultaten av förra årets älgjakt i Värmland, där jaktlagen bara lyckades nå runt hälften av avskjutningsresultatet från 2013, påpekar Filper (SD).