Sverigedemokraterna anser att Regeringens beslut om att utöka platser i viltförvaltningsdelegationerna till fördel för miljö- och naturintressen rubbar balansen.
Foto: Sveriges Riksdag Sverigedemokraterna anser att Regeringens beslut om att utöka platser i viltförvaltningsdelegationerna till fördel för miljö- och naturintressen rubbar balansen.

SD vill trycka på om viltdelegationer

För snart en månad sedan beslutade Regeringen att utöka viltförvaltningsdelegationerna med två platser för representanter för mijö- och naturintresset, vilket betyder att de ledamöterna nu är dubbelt så många mot jägar- och markägarintresset. I ett pressmeddelande från Sverigedemokraterna kritiseras detta.

Regeringens beslut torsdagen den 23 februari innebär att Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer utökas med ytterligare en ledamot för miljö- och naturvårdsorganisationerna samt att natur- och ekoturismföretagen får en ledamot, trots att sedan tidigare finns en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism.
Regeringens beslut innebär att miljö- och naturintresset ges dubbelt så stort inflytande jämfört med jägar- och markägarintresset i länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer.
– Detta är ett mycket förvånande tillvägagångssätt för att, som regeringen säger, få bättre balans i delegationerna, säger Runar Filper, jaktpolitisk talesman för Sverigedemokraterna.

”Ska representera folket”
Regeringen anför som skäl till beslutet att vissa intressen har ansetts vara underrepresenterade. Samtidigt anförs att en del av de politiska ledamöterna har haft ett jaktligt intresse, och att det därmed skulle bli en övervikt för dessa intressen.
– De politiska ledamöterna är tillsatta för att representera folket och de partier de blivit invalda för. Givetvis har dessa politiker egna erfarenheter och intressen som skiftar och om ett län representeras av en övervikt åt något håll är det ju en följd av hur medborgarna har röstat i valet. Det är så demokrati fungerar, kommenterar Runar Filper.

Rubbar balansen
Tanken bakom Viltförvaltningsdelegationerna var att skapa en lokal förankring i länen för viltförvaltningen och att flytta besluten närmare de som berörs. Ett annat syfte var att ge förutsättningar för en effektiv och adaptiv viltförvaltning på länsnivå.
Genom att ge natur- och miljöorganisationer fler mandat i delegationerna så rubbas denna balans. Det innebär att natur- och miljöorganisationerna får mer makt över den lokala viltvården istället för det som var själva syftet från början, att de som direkt påverkas av de växande klövvilts- och rovdjursstammarna ges ett större inflytande.
– Sverigedemokraterna begär därför att Miljö- och Jordbruksutskottet gör ett tillkännandegivande till regeringen med innebörden att nuvarande sammansättning i viltförvaltningsdelegationerna ska bibehållas, avslutar Runar Filper.