Cesium över gränsvärdet. Sex prov på vildsvinskött i Västmanland och Uppsala län visar förhöjda värden av det radioaktiva ämnet cesium. Det får inte säljas.
Foto: Shutterstock

Cesium över gränsvärdet. Sex prov på vildsvinskött i Västmanland och Uppsala län visar förhöjda värden av det radioaktiva ämnet cesium. Det får inte säljas.

Se upp för radioaktiva grisar

Du som jagar i de svenska ”Tjernobyllänen” bör se upp med vildssvinsköttet.

Strålsäkerhetsmyndigheten har påträffat vildsvin som innehållit mer än tre gånger gränsvärdet av det radioaktiva ämnet cesium 137.

Enda sättet att vara på den säkra sidan är att testa köttet.

Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört en pilotstudie på vildsvinskött, den första i Sverige. Den handläggare som ansvarat för undersökningen var inte i tjänst under fredagen, men länsveterinär Per Sahlander på länsstyrelsen i Västmanland har underrättats om resultatet.

– Man har tagit 24 prover på olika platser i landet. Sex av proverna visar cesiumhalter som ligger över gränsvärdet. Det är tre prov i Västmanland och tre i Uppsala län, säger Per Sahlander.

Västerås, Tierp och Heby
För viltkött gäller att det inte får saluföras om det innehåller mer än 1 500 becquerel per kilo. I Västerås och Tierp har två prover med mer än tre gånger för höga värden påträffats.

– Det högsta värdet har hittats hos en cirka fyra år gammal sugga skjuten i Västerås. Där var cesiumhalten 4 860 becqurel per kilo. Det näst högsta resultatet noterades i Tierp och där innehöll vildsvinsköttet 4 840 becquerel, berättar Per Sahlander.

Livsmedelsverkets rekommendation
Livsmedelsverkets rekommendation är att livsmedel som innehåller mindre än 300 becquerel kan ätas i normal omfattning. Vid halter mellan 300 och 1 500 bescurel bör varan inte ätas mer än någon gång i veckan.

I Västerås togs ytterligare två prover där halterna överskred gränsvärdet och låg på 1 710 respektive 1 669 becquerel per kilo. Förbjudet att sälja, alltså. Det samma gäller två prov från Heby kommun, där två analyser visade 2 380 respektive 2 140.

Salukött måste testas
Vid halter över 1 500 becqurel avråder Livsmedelsverket ifrån intag mer än ett par gånger per år. Mat med mer än 10 000 becquerel bör inte ätas alls.

– Den som säljer kött måste testa det så att halterna inte ligger över 1 500 becquerel. Den som använder köttet i sitt eget hushåll och är orolig kan inte göra annat än låta testa det, säger Per Sahlander.

Jägaren Peter Carlsson i Västerås tar emot nyheten med bestörtning.

– Jag tror att det innebär en katastrof i förlängningen. Hur många jägare kommer att lägga ut x antal tusenlappar på foderplatser när köttet inte kan användas utan måste grävas ned, säger Peter Carlsson.

Han funderar på hur det kommer att gå när vildsvinsstammen exploderar på allvar i exempelvis Västerås.

Tror många lägger av
– Om det inte ens går att ta reda på köttet tror jag att många jägare lägger av, säger Peter Carlsson.

Enligt Per Sahlander är teorin att vildsvin får förhöjda värden av cesium eftersom de bökar i den ytligaste markfaunan, där resterna efter 1986 års ukrainska kärnkraftskatastrof i dag ligger lagrat på nedfallsplatserna.
Strålsäkerhetsmyndighetens slutsats efter pilotstudien är att ”fortsatt studie kan vara motiverad”.