Nu när septemberjakten på älg börjar i norra Sverige kan det bli bättre svar på hur älgstammen mår efter den hårda vintern och svåra torkan i somras.
Foto: Shutterstock.com Nu när septemberjakten på älg börjar i norra Sverige kan det bli bättre svar på hur älgstammen mår efter den hårda vintern och svåra torkan i somras.

Septemberjakten ger svar om älgläget

Idag börjar älgjakten i norra Sverige. Septemberjakten kan ge svar på hur hårt den snörika vintern och sommarens rekordtorka har slagit mot älgstammen. Inrapporterade älgobs under den första jaktveckan i september kan leda till uppmaningar att fälla färre älgar under oktober och framåt.

Den snörika vinter kan ha resulterat i att det är färre kalvar som fötts. Kalvar som överlevt i torkans spår kan i sin tur vara i dåligt skick.
 – Det kan framförallt få återverkningar nästa år. Torkan ger dåligt foder och på grund av dåligt näringsinnehåll i fodret blir kalvarna mindre och klenare och det får konsekvenser kommande år. Om kalvarna är små så blir de aldrig riktigt fullvuxna individer och det kan få återverkningar långt framöver, sammanfattar Göte Grubb, konsulent i Jämtland för Jägareförbundet, till Länstidningen (LT) i Östersund.

Kan bromsa älgjakten
Om det fälls många taniga kalvar, och färre älgar observeras i september jämfört med tidigare år, kan det dras i handbromsen för den fortsatta avskjutningen.
– Vi har sagt att vi avvaktar tills älgobsen är gjorda och då kan man styra om till oktoberjakten. Om vi ser att det är på tok så måste vi rekommendera återhållsamhet och då måste vi vara återhållsamma på alla älgar i så fall, kommenterar Göte Grubb till LT.

Skogsbolagen kräver ökad älgjakt
Person Invest Skog har visserligen fått indikationer på att det är färre kalvar efter vintern, men kravet på ökad avskjutning i Jämtland för att freda tallskogen finns kvar från länets skogsägare även om skogsbolagen inte tror på att jägarna verkställer det.
– Inom området Västjämtland skjuts det ungefär 3 000 älgar och det skulle behöva skjutas 4 000 älgar. Men det är svårt att få någon att göra verkstad av det säger Henrik Mårtenson, skogschef på Person Invest Skog till LT.
Förutom Västjämtland med Åre och Krokoms kommuner är det norra Östersund och norra Bergs kommuner som har ett katastrofläge med älgarnas betesskador på tallarna.
Jägarsidan hävdar i sin tur att det blir omöjligt att nå målet om betesskador på max två till fem procent av tallarna. Då blir det ingen älgstam kvar som ger meningsfull jakt.

15 542 älgar på kvoten Jämtland
Trots vintern och torkan står länsstyrelsen fast vid att det ska fällas sammanlagt 15 542 älgar i Jämtland.
– Vi vill inte dra för stora växlar på det här i förhand, därför har vi valt att köra på med de mål som satts upp. Men om de olika jaktområdena ser att det inte finns så mycket älg som man tidigare trott kan avskjutningsmålen justeras, säger Jerk Sjöberg, vilthandläggare på länsstyrelsen, till Östersunds-Posten (ÖP).
Han tror att det kommer att fällas fler små kalvar. Rekommendationen till jägarna från jägarorganisationerna är att i första hand fälla magra kalvar.
– Det man generellt kan säga om varma somrar är ju att det leder till att fodret växer sämre i skogarna och älgarna har svårt att lägga på sig den energi de behöver. Det gäller speciellt korna och det smittar av sig på kalvarna – kanske kommer vi att se det i lägre kalvvikter under årets jakt, säger Jerk Sjöberg till ÖP.