Foto: Shutterstock Förra året var tilldelningen 75 vargar under licensjakten, kommande vinter är siffran 36 stycken.

Sex vargar får fällas per revir i fem län

36 vargar får fällas under licensjakten 2024. Jakten tillåts i Södermanland, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro län.

Så här fördelas tilldelningen under vinterns licensjakt:

Södermanland: 6 vargar, Gryten

Värmland: 6 vargar Tjunken

Västmanland: 6 vargar Venabäcken

Västra Götaland: 6 vargar, Ripelången

Örebro län: 6 vargar, Tångeråsa

Örebro län: 6 vargar, Villingsberg