Skadedrabbad får skyddsjakt på älg

Östgötske markägaren Lars-Erik Sandberg uppger att älgstammen runt hans marker uppgår till mellan 30 och 40 djur per 1 000 hektar.
– Jag har aldrig varit med om maken. Här kryllar av älg, säger Sandberg till ATL.
Han beviljas nu skyddsjakt för att skydda tallplantor och spannmålsodlingar.

60-procentiga betesskador har konstaterats i Lars-Erik Sandbergs tallplantering som är 250 hektar stor i Eriksberg, fyra mil söder om Norrköping. I hela älgförvaltningsområdet uppgår betesskadorna till mellan sex och åtta procent.
Älgarna har också förstört spannmålsåkrar för 100 000 kronor för Sandberg.

Sänkt tilldelning
Han är själv jägare och konstaterar att älgtilldelningen i år sänktes från fyra vuxna älgar och fem kalvar till tre vuxna och fyra kalvar. Istället beviljas skyddsjakt på ett hondjur och en kalv på Lars-Erik Sandbergs marker.
– Med tanke på de skadeläget hade det varit mer rimligt att vi skulle fått behålla den gamla tilldelningen. Vi hade ett möte i jaktlaget och insåg att vi måste överklaga. Den här neddragningen kommer vi att få lida för i flera år framöver, säger Lars-Erik Sandberg till ATL.
Han kommer att överklaga den sänkta tilldelningen till hovrätten.