Skadeersättningarna höjs med 10 miljoner

Alliansregeringen höjer ersättningarna för vilt- och rovdjursskador med 10 miljoner kronor nästa år. Det meddelar kd-riksdagsmannen Irene Oskarsson i Miljö- och jordbruksutskottet.

När budgetpropositionen läggs nästa vecka innehåller den en höjd ersättning för vilt- och rovdjursskador från 90 till 100 miljoner kronor per år fram till 2012.
– För att säkra möjligheterna till långsiktigt fiske och boskapsskötsel i hela landet måste ersättningarna vara rimliga och stämma överens med skadorna, säger Irene Oskarsson i ett pressmeddelande.
Redan i år, 2009, gav regeringen ett extra anslag på 20 miljoner för vilt- och rovdjursskador. Orsaken var framför allt tillväxten av säl- och rovdjursstammarna.