Foto: Mostphotos Nio dokumenterade vargangrepp har skett mot tamboskap i eller strax utanför reviret Linderödsåsen sedan den 25 juli.

Skånevargarna: Kviga vargdödad i Linderödsåsen

Det var varg som dödade en kviga i reviret Linderödsåsen i går. Därmed har nio dokumenterade angrepp skett i eller strax utanför reviret sedan den 25 juli.

Som Jakt & Jägare skrev om i går besiktigade Cajsa Söder, vilthandläggare på länsstyrelsen i Skåne, platsen för ett misstänkt vargangrepp på Linderödsåsen Skåne.

Hittades i hage

Undersökningen visade att kvigan, som hittades i hagen av ägaren på onsdagsmorgonen, dödades av en varg.

– När vi åkte därifrån saknades fortfarande fem djur. Jag vet inte om de återfunnits än, eller om fler djur hittats döda, säger hon.

Därmed har nio bekräftade vargangrepp skett i eller strax utanför reviret sedan den 25 juli, fem av angreppen skedde i reviret.

Aldrig i gång

I onsdags förra veckan beslutade länsstyrelsen i Skåne därför om skyddsjakt på en varg. Men jakten kom aldrig i gång, efter överklaganden beslutade förvaltningsrätten i Luleå att beslutet om skyddsjakt tills vidare inte ska gälla i avvaktan på att målet avgörs slutligt eller annat beslutats”.

Rev upp beslut

I tisdags kom domen från samma domstol, som rev upp länsstyrelsens skyddsjaktbeslut med hänvisning till att det rör sig en genetiskt viktig varg i området.

Rätten fastslog att:

”Vid avvägning mellan de i ärendet motstående intressena av att förhindra allvarlig skada och att skydda vargstammen finner förvaltningsrätten att kriteriet allvarlig skada inte är uppfyllt i detta fall.”

Och:

”Beslutet riskerar även att försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus. Slutligen är det inte klarlagt att annan lämplig lösning saknas. Länsstyrelsens beslut ska därför upphävas.”