Foto: Privat Vilthandläggarna Cajsa Söder och Emelie Nilsson pratar betesskador i prästgården i Ausås.

Skånskt klövviltsprojekt mot betesskador levererar

I torsdags träffades jägare, markägare och personal från länsstyrelsen i Skåne för dialogmöte om betesskador förorsakad av klövvilt. ”Vi har haft fyra dialogmöten runt om i Skåne under våren, de har varit lyckade”, säger vilthandläggare Cajsa Söder.

Det är länsstyrelsen i Skåne som är sammankallande för projektet ”Vildsvin, dovvilt och gäss – samverkan och samförvaltning för flera nyttor”.

Syftet är att komma till rätta med de ökande skadorna som förorsakas av vildsvin, dov och, sist men inte minst, gäss.

Flera intressenter

Förutom Jägarnas Riksförbund, JRF ingår: SJA Skåne, Jägareförbundet Skåne och LRF. Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, via Landsbygdsprogrammet.

Jägarnas Riksförbund representeras av Sven-Olof Sandberg, vice ordförande i JRF och distriktsordförande i Skåne. Han berättar att projektet hittills har hunnit med två dialogmöten om gäss och storfågel på plats i Börringe och Kristianstad. Dessutom har fyra möten om dovilt och vildsvin avverkats i orterna Börringe, Degerberga, Stenestad och Ausås.

Goda exempel

I torsdags träffades man i Ausås och på programmet stod diskussioner om betesskador kopplade till dovvilt och vildsvin.

– Vi försöker lyfta goda exempel och hade med Kronoparkens skötselområde öster om Eslöv, 6 800 hektar där markägarna samverkar frivilligt om förvaltningen av dovvilt, säger Sven-Olof Sandberg.

Han fortsätter:

– Framöver ska vi göra informationsfilmer på youtube kopplade till projektet. Sedan blir det paneldebatt under Borrby fältdagar, då finns JRF med.

Tar krafttag

Från länsstyrelsen deltog vilthandläggarna Emelie Nilsson och Cajsa Söder.

– Projektet löper på året ut, det har hittills varit lyckat. Syftet är att ta krafttag angående de ökande betesskadorna orsakade av vildsvin, dov och gäss, säger Cajsa Söder och tillägger:

– Vildsvinen verkar vara på nedgång i Skåne, men det är absolut inte fallet med dov och gäss. Det är svårt att säga exakt hur stora stammarna är eftersom vi inte inventerar. Men avskjutningsstatstiken tyder på att antalet ökar varje år.

Färre ansökningar

Men det handlar om komplicerade samband och ibland är data svår att tyda. Fram till 2022 skenade till exempel antalet ansökningar om skyddsjakt på dovvilt i Skåne, men under 2023 kom det in betydligt färre skyddsjaktsansökningar.

– Sannolikt berodde det på att förra året var dåligt för lantbruket. Men det är svårt att säga med säkerhet.

Cajsa Söder betonar att projektet, förutom att få ner betesskadorna, även syftar till att stärka de skånska viltstammarna.

– Alltför höga tätheter av dovhjort kan leda till att rådjur och älg konkurreras bort och att mångfalden minskar. Vi har gott om rådjur på det stora hela, men vi får till oss uppgifter om att jägare är oroliga för utvecklingen på vissa lokaler.