Foto: Mostphotos Ältavägen och Värmdöleden toppar statistiken över flest viltolyckor i Nacka med närmare 40 olyckor vardera under de senaste tolv månaderna.

Skyddsjakt på rådjur och dovvilt i Nacka

De stora problemen med viltolyckor ligger bakom att det i vår blir skyddsjakt på rådjur och dovvilt i närheten av Nackareservatet. Enligt beslutet är det enbart smyg- eller vakjakt som tillåts.

Det är Nacka Värmdö Posten som skriver om problematiken med ett stort antal trafikolyckor i närheten av Nackareservatet och Erstavik.

Antalet olyckor

Förra året var antalet viltolyckor i Nacka 269 stycken – och hittills i år är summan 224. Efter en ansökan från kommunen ger länsstyrelsen i Stockholm Nacka kommuns jaktlag av viltvårdare tillstånd att jaga rådjur och dovvilt i de beröra områdena.

Jakten är villkorad och får utföras i nära anslutning till tätbebyggda områden under angivna tider under senvintern och våren 2024.

Också i våras

Under februari får 20 rådjur fällas och mars till april får tio kid och hornbärande djur skjutas – under mars månad får även fem dovhjortar fällas.

Även i våras tilläts skyddsjakt i området – då sköts 24 rådjur och fem dovvilt.