Foto: Mostphotos Enligt beslutet om att förlänga skyddsjakten i Kronobergs län får jakten inte börja förrän det sker ett nytt angrepp. Men eftersom beslutet är inhiberat gäller inte det.

Skyddsjakten på varg i Kronoberg pausad igen

Förvaltningsrätten i Luleå har återigen inhiberat ett beslut om skyddsjakt på varghanen från Norge som har utfört inte mindre än tolv angrepp på får i fyra sydliga län sedan november.

Det var i onsdags förra veckan, alltså den 31 januari, som länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade att förlänga skyddsjakten på varghanen G93-23 till den 15 februari.

Anledningen var att det första beslutet om skyddsjakt, som togs den 17 januari, var inhiberat av förvaltningsrätten under större delen av jakttiden, efter att föreningen Nordulv hade överklagat. Först när det bara var sex dagar kvar av tiden fick jakten grönt ljus av domstolen.

I går, onsdag, överklagades även den förlängda skyddsjakten och iniberades av förvaltningsrätten, vilket betyder att länsstyrelsens beslut inte gäller i väntan på dom.

”Genetiskt värdefull”

Vandringsvargen G93-23 anses vara genetiskt värdefull. Han är född i Norge och avkomma efter en varg som har vandrat in från Finland/Ryssland.

Sedan november har tre länsstyrelser – Kalmar, Skåne och Kronoberg – beslutat om skyddsjakt på G93-23. Samtliga beslut har överklagats.

I dag är antalet angrepp som har kunnat knytas till varghanen med hjälp av dna uppe i tolv. Det senast kända ägde rum utanför Ängelholm i Skåne natten till den 26 januari. Då dödades fem får och två skadades.

Inte så unik

Men så genetiskt unik och värdefull som det först hävdades att varghanen är håller inte förvaltningsrätten med om. I domen efter överklagandet av det första beslutet om skyddsjakt i Kronoberg skriver domstolen bland annat:

”Kriteriet allvarlig skada väger nu än tyngre än vid tidigare prövning. Utifrån det faktum att ett kullsyskon till den aktuella vargen nu synes ha etablerat sig och bildat par, väger däremot dess genetiska status inte längre riktigt lika tungt. Möjligheterna till annan lämplig lösning på kort sikt verkar också ha uttömts.”