Foto: Shutterstock Mufflonfår har attackerats under februari och mars. Också tidigare i år angreps tamdjur i trakten, men enligt länsstyrelsen var det ett annat lodjur som var framme då.

Skyddsjaktsbeslut efter lodjursangrepp mot mufflon

Ett skadegörande lodjur får jagas på skyddsjakt inom Norrtälje kommun. Det beslutar länsstyrelsen i Stockholms län efter en serie angrepp mot mufflonfår.

Vid minst fyra tillfällen under februari och mars har lodjur angripit mufflonfår i ett vilthägn i Norrtälje kommun.

Fler angrepp

Nu konstaterar länsstyrelsen att det ”med största sannolikhet” finns en problemindivid i det aktuella området. Därför beslutar man om skyddsjakt med förhoppningen att ytterligare angrepp ska utebli om rätt individ avlivas.

– Att upprepade angrepp skett under kort tid och att lodjuret fortsatt orsaka skada trots förebyggande åtgärder motiverar skyddsjakt, säger Sara Sundin, enhetschef på länsstyrelsen Stockholm.

Skyddsjakten tillåts från och med den 12 mars till och med den 12 april, dock längst till det att ett lodjur skjutits.

Inte samma djur

Också i mitten av februari fattade länsstyrelsen i Stockholms län, på eget initiativ, beslut om skyddsjakt på ett lodjur inom Norrtälje kommun efter upprepade angrepp mot fårbesättningar. Jaktbeslutet gäller som längst till och med den 15 mars – och ännu har inget djur fällts.

Enligt länsstyrelsens bedömning handlar det inte samma lodjur som angriper mufflonfår.