Turerna har varit många och krångliga, men nu verkar det som om medlemmarna i Sövdeborgs jaktskytteklubb har fått rätt mot klagande grannar.
Foto: Shutterstock Turerna har varit många och krångliga, men nu verkar det som om medlemmarna i Sövdeborgs jaktskytteklubb har fått rätt mot klagande grannar.

Skytteklubb vann mot klagande grannar

Medlemmarna i Sövdeborgs jaktskytteklubb kan andas ut. Mark- och miljödomstolen avvisar grannarnas överklagan, men beslutar samtidigt att medlemmarna måste föra journal över skyttet.

Det är Skånska Dagbladet som rapporterar om vad som kan innebära slutpunkten för den segslitna konflikten mellan medlemmarna i Sövdeborgs jaktskytteklubb i Skåne och sex av klubbens grannar.
Jakt & Jägare har också skrivit om striden vars grund är att grannarna anfört klagomål om att ljudnivån är för hög och skjuttiderna dåligt valda.

Påvisbara åtgärder
Under våren 2018 beslutade länsstyrelsen om skjutförbud för klubben, ett förbud som skulle gälla till dess att klubben visat vad som gjorts för att sänka bullernivåerna.
I maj 2020 upplevde politikerna i samhällsbyggnadsnämnden att klubben gjort tillräckliga insatser. Man bestämde att skyttet får förekomma men måste begränsas till älgbanan och endast ske med kulvapen.

Grannarna överklagade
Men grannarna var inte tillfreds med lösningen och överklagade åter igen, bland annat med hänvisning till att man ansåg att skjuttiderna var för generöst tilltagna.
Länsstyrelsen avvisade emellertid överklagan och nu har alltså nästa instans som är mark- och miljödomstolen gjort det samma.
Domstolen villkorar dock beslutet och kräver att medlemmarna för noggranna journaler över sådant som skjutdatum, använd kaliber och närvarande skyttar.
Journalen ska alltid hållas tillgänglig och dessutom skickas till kommunen minst en gång varje kvartal.