Länsstyrelsen i Uppsala län tillåter slagfällor vid skyddsjakt på bäver vid Ingbo kvarn. Fällan Conibear (infälld) får användas i bävervatten av dem som fått en utbildning.
Foto: Montage / KOO / Shutterstock.com Länsstyrelsen i Uppsala län tillåter slagfällor vid skyddsjakt på bäver vid Ingbo kvarn. Fällan Conibear (infälld) får användas i bävervatten av dem som fått en utbildning.

Slagfällor sätts ut mot bävrar

Länsstyrelsen i Uppsala län har sagt ja till skyddsjakt på bäver vid Ingbo kvarn utanför Heby. Jakten får bedrivas med slagfälla, skriver Upsala Nya Tidning.

Bävrarna har varit flitiga vid Ingbo kvarn och damm, ett naturskönt utflyktsmål med kulturhistoriskt värde utanför Heby. De riskerar att orsaka skador på dammen och den skvaltkvarn som finns på platsen. Därför vände sig bygdeföreningen till länsstyrelsen.
Nu har bäverdammen rivits och sedan en tid bedrivs konventionell skyddsjakt på bävrarna.
Fram till den 10 maj får även slagfälla användas i skyddsjakten på bävrarna.