Foto: Mostphotos Björn i Skåne kan eventuellt finnas på djurparker, men inte i naturen. Ändå hör arten till de udda djur som man vid dna-analyser påträffat spår av i vargspillning från reviret Linderödsåsen.

Spår av ren, järv och björn i skånsk vargspillning

Ren, järv och björn. Spillningsanalyserna från vargreviret Linderödsåsen förvånade med resultat som indikerar att de skånska vargarna ätit kött från djur som inte finns i området – nu görs analyserna om.

Det är Skandulv, ett skandinaviskt vargforkningsprojekt, som presenterar ett studentarbete som kommit fram till att vargarna i det skånska reviret Linderödsåsen ätit oväntad föda.

Eventuella felkällor

Spillningsanalysen visar att av totalt 20 spillningar innehöll en spillning ren, två björn och en järv. Flera möjliga förklaringar presenteras.

Resultaten kan bland annat bero på:

  • Fel vid dna-analysen, en felaktig art har av något skäl påvisats.
  • Att det har skett en kontaminering i samband med arbetet på labbet.
  • Att de aktuella vargarna har ätit biomassa från ren, björn eller järv som av något skäl har lämnats i den skånska naturen.

”Kunna utesluta”

Camilla Wikenros, docent, koordinator för Skandulv och anställd vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, berättar att man kommer att göra om analyserna.

– Vi om-analyserar för närvarande de 20 spillningarna från Linderödsåsenreviret för att kunna utesluta eller identifiera vilken av dessa förklaringar som är mest trolig, säger hon i ett nyhetsbrev.

Här kan du läsa studentuppsatsen.