FACE efterlyser fler svar från svenska jägare till sin enkät om det hotande blyförbudet.
Foto: Shutterstock FACE efterlyser fler svar från svenska jägare till sin enkät om det hotande blyförbudet.

Stor svarsökning på FACE-enkät om bly

Sverige ligger nu i Europatoppen vad gäller svar på FACE:s enkät om hur jägarkåren skulle påverkas av det föreslagna blyförbudet som steg för steg rycker närmare. Men förhoppningen är att ännu fler svenska jägare svarar.

Det är den europiska jägarfederationen, FACE, som har tagit fram en enkät till jägarna i Europa. Syftet är att undersöka hur jägarna påverkas socioekonomiskt av ett blyförbud.

Dålig svarsfrekvens
Men inledningsvis kom det inte in så många svar som förväntat från svenska jägare, något som Svenska Jägareförbundet har uppmärksammat. Förbundsordförande Torbjörn Larsson, som också är ordförande för FACE, poängterar att det är viktigt att skicka in svar:
– Vi hoppas naturligtvis att många fler tar sig tid att fylla i enkäten. Risken är att den låga svarsfrekvensen sänder signaler till EU om att blyförbud inte är viktigt för jägarna, har Torbjörn Larsson sagt.

Bland de bästa i Europa
Sedan dess har emellertid svaren strömmat in i så stor mängd att Sverige är bland de länder vars jägare engagerat sig mest.
– Om vi är tredje eller fjärde land ska jag låta vara osagt, men det har helt klart kommit in många svar nu, säger Ola Wälimaa, förbundsjurist på Svenska Jägareförbundet.
Han understryker att de inledande problemen berodde på att många använder sin mobiltelefon när de besvarar enkäten. Tekniken fungerar mycket bättre om en dator används.
Om du vill besvara enkäten gå in på denna länk med din dator. Mars ut går det bra att göra sin röst hörd i frågan.