Stora förluster av kalvarför Norrbottens skogssamer

Skogssamerna i Norrbotten är klara med årets kalvmärkning och återväxten i renhjordarna ser dyster ut. Sju av nio samebyar som Sameradion pratat med säger att antalet kalvar minskat. Rovdjuren anges som orsak, rapporterar SR Norrbotten.

Rune Stokke, ordförande för Udtja sameby i Kåbdalis, uppger att antalet kalvar blivit färre under de senaste tio åren.
– Ska man få bra tillgång på kalv då måste man gå en tio år tillbaka. Efter det har det sjunkit katastrofalt. Om man räknar från dagsläget då ser man ju det största svinnet när man tar ihop dem och börjar räkna renarna i november-december. Då har det ju visat sig att man har borta 40 procent av kalvarna, och det är ju mycket allvarligt, säger Rune Stokke till SR Norrbotten.

Fjärde året på raken
Fyra år i sträck har 40 procent av Udtja samebys kalvar försvunnit innan höstsamlingen. Samebyns ordförande Rune Stokke menar att det på sikt inte går att fortsätta inom rennäringen under de förhållandena.
– Nä, jag tror inte att det går så mycket längre, för man måste ju ha en viss procent kalvar och kvigor så att man får en hyfsad återväxt, så det här kan inte hålla på så mycket längre till, säger han till SR Norrbotten.

Och i jämtland… 
Från Jämtland rapporteras också stora kalvförluster I Jinjevaerie Sameby. Men länsstyrelsens Kristina Jonsson, som i fredags deltog vid samebyns kalvmärkning, vill inte slå fast vad förlusterna beror på. Hon säger till Radio Jämtland att länsstyrelsen med hjälp av forskare ska gå till botten med frågan.
Från samebyarna rapportas annars att vädret och andra omständigheter varit goda.