Svenska Dreverklubbens ordförande, Magnus Enocson, valdes in i centralstyrelsen vid stämman förra året och visste då inte riktigt vad han gav sig in på.
Foto: Mostphotos & Svenska Dreverklubben Svenska Dreverklubbens ordförande, Magnus Enocson, valdes in i centralstyrelsen vid stämman förra året och visste då inte riktigt vad han gav sig in på.

Stormigt inför Dreverstämman

Slagsmål, könsord och miljonförskingring

Det har varit ett turbulent år i Svenska Dreverklubben. I princip hela styrelsen avgick i höstas. Ett miljonbelopp har försvunnit från ett av klubbens konton. På ett medlemsmöte nyligen skreks grova könsord. I helgen är det dags för årets Dreverstämma.

Delegater från Svenska Dreverklubbens 22 lokalklubbar kommer i helgen att samlas i Uppsala för att bland annat ta ställning till motioner, välja styrelseledamöter och fastställa en ny verksamhetsplan.
En inte alltför vild gissning är att det också kommer att vara en hel del diskussioner kring allt omskakande som har hänt sedan Dreverstämman i Halmstad för ett år sedan. För det har varit milt sagt turbulent i klubben.

Handgemäng på stämman
Det började ganska omgående med att vice ordförande avgick. Han hade nämligen varit i handgemäng med en annan medlem under stämman.
Sättet som den nyvalde ordföranden valde att hantera den händelsen och annat i klubben på fick i princip hela centralstyrelsen att i mitten av oktober avgå. Kort därefter avgick också ordföranden.
I samband med extrastämman, som klubben på grund av det var tvungen att hålla i december, blev suppleanten Magnus Enocson ordförande.
Han valdes in i centralstyrelsen vid stämman förra året och visste då inte riktigt vad han gav sig in på. Men även om han inte hade någon erfarenhet av hundklubbar är han van vid styrelsearbete inom företagsvärlden, och på att leda människor.

Grov förskingring
Magnus Enocson var dock inte beredd på att det i mars skulle uppdagas att Dreverklubben sedan 2015 har utsatts för en omfattande förskingring. Över en miljon kronor saknas på ett av klubbens konton, vilket är mycket pengar för en hundklubb.
– Det handlar om ett utstuderat bedrägeri med förfalskade bankdokument, beskriver Magnus Enocson.
Händelsen polisanmäldes direkt. En person är misstänkt för grov förskingring och trolöshet mot huvudman. Men än så länge har inget hänt från polisens sida.
– Vad jag vet är ingen utredare tillsatt. Polisen förklarar det med bristande resurser och att det är en prioriteringsfråga. Men fallet borde vara oerhört lätt att utreda. Den misstänkte har dessutom erkänt för tre personer muntligen, säger Magnus Enocson.

Har fått konsekvenser
Att miljonförskingringen har fått konsekvenser för klubbens ekonomi blir uppenbart när man läser stämmohandlingarna.
Centralstyrelsen vill att lokalklubbarna ska låna ut 50 kronor per medlem till Dreverklubben när Jyckedata snart måste ersättas med ett annat it-system, och föreslår att det ska utredas ifall Dreverstämman i framtiden ska hållas vartannat år i stället för varje.
– Vi har tittat på vad centralstyrelsen kan dra ner på. Att bara hålla stämma vartannat år skulle dessutom ge styrelsen mer utrymme för att jobba långsiktigt, förklarar Magnus Enocson.

Föreslår höjd medlemsavgift
Ett annat förslag från centralstyrelsen är att höja medlemsavgiften från 350 till 400 kronor.
Magnus Enocson förklarar att det inte är någon fara med klubbens ekonomi, men att marginalerna för tillfället är små.
– Vi behöver ha lite mer ”vingelmån” och stärka kassan för att kunna utveckla verksamheten i större omfattning, säger han.
En förändring som medlemmarna redan har märkt av är att ordförandekonferensen i slutet av april var en telefonkonferens och inte, som tidigare, ett fysiskt möte.
Det tycker inte Magnus Enocson var någon nackdel. För han menar att det inte bara var en ekonomisk fråga utan också en demokratisk.
– De flesta som jag har pratat med tyckte att det funkade utmärkt. Och miljömässigt är det förkastligt att folk ska resa många mil från hela landet till ett möte som varar i två timmar, säger Magnus Enocson.

Medlemsmöte utan dagordning
Några medlemmar som Jakt & Jägare har pratat med håller dock inte med om att telefonkonferensen var tillräcklig.
Efter den bjöd därför åtta lokalklubbar i den södra delen av landet med mycket kort varsel in till ett medlemsmöte. Det hölls i Jönköping på kvällen måndagen den 13 maj och varade i fyra timmar.
Cirka 25 personer deltog i mötet, varav några lokalklubbsordföranden. Fler medlemmar försökte vara med via telefon, men lyckades inte. Ingen från centralstyrelsen var där.
– Det var ett öppet möte utan dagordning. Syftet var att alla klubbar skulle få komma till tals. Vi behövde träffas och prata före stämman, beskriver Stefan Nilsson, ordförande i Skånes Dreverklubb.
Enligt honom var det främst klubbens ekonomi som diskuterades. Trots att det finns en hel del publicerat på Dreverklubbens hemsida menar Stefan Nilsson att det finns ett missnöje bland vissa medlemmar över bristen på information om vad som hände i styrelsen i höstas och hur förskingringen var möjlig, och att inget blir bättre av att man lägger locket på.

Skrek könsord
Under medlemsmötet riktades också kritik mot valberedningen som beklagade sig över att det är svårt att få folk att ställa upp och arbeta för klubben. Det var då som det hettade till på allvar.
Några mötesdeltagare tyckte att valberedningen skulle stryka namnen på sin lista, men alternativa förslag på valbara kandidater till centralstyrelsen föreslogs inte. Jakt & Jägare har fått uppgift om att en medlem till och med skrek att den nuvarande centralstyrelsen består av ”fittor” och ”kukhuvuden”.
– Situationen river så klart upp känslor. Men på den nivån ska vi inte föra diskussioner. Jag vet inte exakt vad just det gällde, men vi markerade vårt ogillande och då slutade han, beskriver Stefan Nilsson som i övrigt är nöjd med medlemsmötet.

Alla lika blåsta
Trots att det finns medlemmar som alltså är rejält upprörda, och att handgemänget under förra årets stämma inte var det första i Dreverklubbens historia, fasar inte ordförande Magnus Enocson inför helgen.
– Jag vet vad jag har gjort och sagt, och har inget att dölja. Vill medlemmarna byta ut mig hoppas jag att min efterträdare har tiden som krävs och får ihop en ny centralstyrelse med arbetsglädje som kan driva klubben framåt, säger han.
Sedan den 1 december har han lagt ner 400 timmar på ideellt arbete i klubben.
– Jag är inte ordförande av prestigeskäl, utan min ambition är att göra ett bra jobb. Vi i styrelsen är också medlemmar och lika jäkla blåsta som någon annan, tycker Magnus Enocson.

Alkoholförbud dagtid
Något av det första som centralstyrelsen, på förekommen anledning, beslutade efter extrastämman var att det från och med i år råder alkoholförbud dagtid under stämman.
– Dreverklubben har drygt 3000 medlemmar och en del av dem lägger energin på helt fel saker. Vill man ändra på något i klubben måste man framföra det på ett civiliserat sätt och acceptera vad majoriteten tycker, säger Magnus Enocson.