"Mitt beslut om att avgå har växt fram under en längre tid", säger Svenska Stövarklubbens ordförande Freddy Kjellström.
Foto: Privat "Mitt beslut om att avgå har växt fram under en längre tid", säger Svenska Stövarklubbens ordförande Freddy Kjellström.

Stövarklubbens ordförande avgår

Efter 15 år i styrelsen och 13 år som ordförande lämnar Freddy Kjellström sin post i Svenska Stövarklubben ett år i förtid. Vice ordförande, Owe Karlsson, tar över ordförandeskapet fram till stövarfullmäktige nästa år.

Freddy Kjellström säger i ett pressmeddelande:
– Det har varit fantastiska år där jag haft möjlighet att träffa många medlemmar och företrädare för lokal- och rasklubbar runt om i landet, men även i Norden, och inte minst alla duktiga stövare av olika raser.

Framtida utmaningar
Varför han avgår nämner han inte. Däremot framtida utmaningar för klubben, som frågor kring avel, IT-utveckling och administration.
– Och inte minst den jaktpolitiska dimensionen, där vargsituationen tyvärr fortfarande utgör en hotbild på många platser i landet, säger Freddy Kjellström.

Kvar i SKK:s centralstyrelse
Även om han lämnar sin ordförandepost i Svenska Stövarklubben kommer Freddy Kjellström att vara kvar som suppleant i Svenska Kennelklubbens centralstyrelse och som ledamot i FCI:s Hound Commission.
Ny ordförande i Svenska Stövarklubben blir, åtminstone fram till stövarfullmäktige nästa år, vice ordförande Owe Karlsson. Han har under flera år varit avelsråd för finsk stövare och avelsansvarig i Svenska Stövarklubben.