Regeringspartiet Venstre går in för att stoppa förslaget om att ha licensjakt på 43 vargar i Norge. En livskraftig vargstam är viktigare än böndernas boskap, hävdar partiet.
Foto: Mostphotos Regeringspartiet Venstre går in för att stoppa förslaget om att ha licensjakt på 43 vargar i Norge. En livskraftig vargstam är viktigare än böndernas boskap, hävdar partiet.

Strid om norsk licensjakt på varg

Norska Senterpartiet befarar att rovviltnämndernas förslag om licensjakt på varg inte kommer att fullföljas. Sentern tror att ett av de norska regeringspartierna, Venstre, inte vill fullfölja förslaget.

Rovviltnämnderna har föreslagit att 43 vargar ska fällas i licensjakten, bland annat tre flockar i den norska vargzonen.
Senterpartiets parlamentariske talesperson, Marit Arnstad, hänvisar till att stortinget satt upp ett mål för vargbeståndet.
Inventeringarna för 2017 anger att Norge har 10,5 vargföryngringar – åtta helnorska och fem i gränsflockar, som vandrar mellan Norge och Sverige. 
Det är dubbelt så många vargkullar som Stortinget uppsatt som mål i form av fyra till sex föryngringar, framhåller Marit Arnstad i tidningen Nationen.

Jakt behövs även i vargzonen
För att komma ner till uppsatta målet måste regeringen besluta om jakt också i vargzonen, framhåller Senterpartiet. Att antalet vargar ökat beror på att regeringen inte velat ha jakt i vargzonen.
Siffror för vargstammens storlek 2018 finns ännu inte.
Klimat- och miljödepartementet har varslat om att beslut om licensjakten måste tas före nyåret.
Problemet nu är att ett av regeringspartierna, Venstre, anser att den norska vargstammen är kritiskt hotad. I valet mellan en livskraftig vargstam och böndernas djur, måste vargen gå före om målen inte kan förenas, hävdar Venstre.