Foto: Robert Nyholm/Mostphotos Den vanligaste orsaken till att livförsäkringen betalas ut för jämthundar är att de har blivit påkörda, enligt Agria.

Trafiken dödar flest jakthundar

Jaktrelaterade skador är – inte överraskande – den vanligaste orsaken till att jakthundar får veterinärvård eller dör. Men det gäller inte alla jakthundsraser, enligt försäkringsbolaget Agrias senaste statistik.

Veterinärbesök

Agria har rankat elva vanliga jakthundsraser utifrån hur ofta de besöker veterinär. Enligt den listan skadar sig schillerstövare mest sällan och wachtelhundar oftast.

1.      Schillerstövare
2.      Gråhund
3.      Hamiltonstövare
4.      Jämthund
5.      Drever
6.      Finsk stövare
7.      Tax
8.      Tysk jaktterrier
9.      Vorsteh, strävhårig
10.   Vorsteh, korthårig
11.   Wachtelhund

Agria Breed Profiles har uppdaterats för femte gången. Den färska versionen av dessa hälsoprofiler inkluderar skadestatistik för drygt 670 000 hundar försäkrade i Agria under perioden 2016–2021.

Totalt ingår cirka 180 hundraser i profilerna för veterinärvård och 50 hundraser för profilerna för livförsäkring. Flera av dessa är jakthundsraser.

”Inte förvånande”

Jakthundars veterinärbesök beror främst på jaktrelaterade skador orsakade av till exempel trafikolyckor, närkamper med vilda djur eller att hundarnas har fastnat, skurit sig eller spetsats av något i skog och mark.

– Att jakthundraserna främst drabbas av skador som är relaterade till att de är just jakthundar är inte förvånande, trots att det i dag finns fler hjälpmedel som gps, skyddsvästar och följebilar för att skydda hundarna. Deras hälsa och livslängd påverkas i stor omfattning av deras arbetet i naturen, men också av hundägarens omsorg och omhändertagande, kommenterar Lotta Möller, chefsveterinär på Agria, i ett pressmeddelande.

Elva vanliga raser

Agria har listat elva vanliga jakthundsraser som har haft anledning att utnyttja sin veterinärvårdsförsäkring. Bland dem har schillerstövare minst antal veterinärbesök och wachtelhund flest.

För två av raserna på listan är den vanligaste orsaken till veterinärbesök inte jaktrelaterad. Det handlar om drever och tax som oftare får veterinärvård för besvär med mage och tarm.

Undantag finns

Trafikolyckor är den vanligaste orsaken till dödsfall som ersätts av livförsäkringen i jakthundsraserna. Men undantag finns, enligt Agria Breed Profiles. För finsk stövare är tumörer, främst blodcancer, den vanligaste dödsorsaken, tysk jaktterrier dör/avlivas oftast på grund av hudtrauman och taxar på grund av diskbråck.

Noteras bör att långt ifrån alla taxar används till jakt. Så att taxar oftare får vård för magbesvär och diskbråck än för jaktrelaterade skador är logiskt.