Naturvårdsverkets beslut innebär bland annat att max 400 älgar får fångas och förses med sändare i forskningssyfte.
Foto: Shutterstock Naturvårdsverkets beslut innebär bland annat att max 400 älgar får fångas och förses med sändare i forskningssyfte.

Tusentals djur får fångas av forskare

6 660 djur av 36 vilda arter – som älg, rådjur, vildsvin, räv och bäver – får fångas i forskningssyfte av personer med anknytning till Sveriges lantbruksuniversitet. Det har Naturvårdsverket beslutat.

I samband med infångandet är annars inte godkända fångstredskap tillåtna, förutom fotsaxar. Dessutom tillåts motorfordon.

Största möjliga hänsyn
En förutsättning för detta undantag från jaktlagen är att jakten inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus och att jakten bedrivs med största möjliga hänsyn till annat vilt.
– Inom vissa typer av undersökningar kan djur störas vilket också kräver undantag och i lagens mening är jakt. Så Naturvårdsverkets beslut har inget att göra med jakt är lika med döda djur, skriver professor Göran Ericsson på institutionen för vilt, fisk och miljö på SLU i ett mejl till Länstidningen Östersund.

Tillstånd från etisk nämnd
Han framhåller att jakt i forskningssyfte förutsätter att varje jakttillfälle följer villkoren i tillstånd inhämtade från en regional djurförsöksetisk nämnd.
– Inom biologisk forskning fångas djur vilket likställs med jakt i jaktlagens mening, men djur frisläpps efter exempelvis märkning eller att exempelvis en älg fått en sändare som gör att djuret kan följas, fortsätter Göran Ericsson.

Till och med år 2022
Naturvårdsverkets beslut – som gäller från den 1 februari 2019 till och med den 31 december 2022 – omfattar 6 600 vilda fåglar och däggdjur av 36 arter, till exempel 400 älgar, 200 rådjur, 200 vildsvin, 60 bävrar, 100 rävar, 100 grävlingar, 250 lavskrikor, 250 större hackspettar, 250 storspovar och 250 gröngölingar.